Головна

Інструментарій прогнозних розрахунків

Основу інструментарію прогнозних розрахунків складає баланс грошових доходів і витрат населення (БДДР). Одночасно тут наведені позначення БДЦР окремих елементів, які використовуються при описі системи нижче прогнозних розрахунків, а також їх частки в загальній сумі грошових доходів в 2001 р.

Як правило, для обгрунтування загальних концептуальних положень політики доходів на перспективу досить розробляти БДДР в набагато більш агрегованої структурі. Разом з тим в залежності від конкретних особливостей вирішуваних завдань і висуваються на перспективний період цілей поряд з великими статтями необхідно вводити в розрахунок показники, що мають у базовому періоді незначну питому вагу.

Використання БДДР в прогнозних розрахунках забезпечується такий спосіб. Перш за все окремі елементи його доходної та видаткової частин зв'язуються між собою системою рівнянь поведінки і балансових тотожностей. Далі, ряд показників БДДР зв'язується системою рівнянь з макроекономічними показниками виробництва і використання ВВП. Нарешті, використовується також система рівнянь, що зв'язує загальний обсяг витрат на товари та послуги в БДДР з показниками витрат на окремі групи товарів і послуг. Вона характеризує закономірності зміни структури попиту при зміні середнього рівня споживчих витрат. Ця система дає змогу оцінити результати політики доходів із точки зору наближення показників споживання населення до цільових орієнтирів. Крім того, сама оцінка значень цільових орієнтирів може проводитися також з її допомогою.

У кожному циклі прогнозних розрахунків у відповідності з представленою нижче схемою заздалегідь задається динаміка ВВП та індекси цін. Ці змінні кожного разу є екзогенними. У той же час всі показники грошових доходів і витрат є ендогенними.