Головна

Етапи переходу України до сталого розвитку

Перехід до сталого розвитку - процес дуже тривалий, тому що вимагає рішення безпрецедентних за масштабом соціальних, економічних і екологічних завдань. У міру просування до сталого розвитку саме уявлення про нього буде змінюватися й уточнюватися, потреби людей - раціоналізувати у відповідності з екологічними обмеженнями, а засоби задоволення цих потреб - вдосконалюватися. Тому під час реалізації принципів тільки для відносно ранніх етапів можуть бути розроблені відповідні програмні та прогнозні документи.

Початковий етап переходу України до сталого розвитку зумовлений необхідністю розв'язання гострих економічних і соціальних проблем. Але оскільки саме вони головні формують цільові орієнтири даного етапу, особливо важливо суворо дотримуватися в цей період обгрунтовані екологічні обмеження на господарську діяльність.

Одночасно слід розробити програми оздоровлення навколишнього середовища в зонах екологічної кризи і почати їх планомірне виконання, намітити комплексні заходи щодо нормалізації обстановки на екологічно неблагополучних територіях і підготувати організаційну основу реалізації цих заходів.

На наступному етапі повинні здійснюватися основні структурні перетворення в економіці, технологічне оновлення, істотна екологізація процесу соціально-економічного розвитку.

На цьому етапі екологічне благополуччя території країни забезпечується перш за все за рахунок раціоналізації використання багатого природного потенціалу Росії та зниження його відносних витрат на душу населення.

Надалі поступово повинна вирішуватися проблема гармонізації взаємодії з природою всього світового співтовариства. Росія, на частку якої припадає значна частина непорушених екосистем, буде грати в цьому процесі одну з ключових ролей.

Наприкінці 1990-х рр.. Урядом РФ була розроблена концепція переходу України на модель сталого розвитку, в основу якого закладена ідея динамічного і збалансованого розвитку економіки, природи та суспільства. Перехід України на модель сталого розвитку передбачалося здійснити в три етапи. Перший етап (1996-2000 рр..) Присвячений створенню відповідної нормативно-правової бази. На другому етапі (2000-2015 рр..) Повинні бути в принципі вирішені найбільш гострі економічні та екологічні проблеми держави. І нарешті, третій етап (до середини XXI ст.) Передбачає формування «ноосфери» - сфери розуму, в якій мірилом національного багатства будуть духовні цінності та знання людини, яка живе в гармонії з навколишнім середовищем і природою.