Головна

Інвестиційний клімат в економіці Росії

Основна причина невисокої інвестиційної активності - не зовсім сприятливий інвестиційний клімат.

Інвестиційний клімат - е т о с о в о к у п н о с т ь п о л і т и ч е с к и х, соціокультурних, фінансово-економічних і організаційно-правових чинників, що визначають якість умов здійснення інвестиційної діяльності та ступінь можливих інвестиційних ризиків.

Стан інвестиційного клімату визначається інвестиційними ризиками. Формою вираження інвестиційних ризиків є інвестиційний імідж країни.

Інвестиційний імідж - це здійснення інвестиційного клімату національної економіки, що складається під впливом проводяться всередині країни і за кордоном заходів заохочення або обмеження припливу інвестицій і створення умови для здійснення інвестиційної діяльності.

До основних чинників, зумовлюється станом інвестиційного клімату в російській економіці, відносяться:

• політичні ризики, що характеризуються втручанням держави в економічне життя суспільства;

• нестійкість макроекономічної ситуації, залежність національної економіки від цін світового ринку;

• повільне зростання реального платоспроможного попиту населення внаслідок недостатніх темпів зростання реальних грошових доходів населення;

• нестабільність податкової системи і високий рівень оподаткування;

• нестабільність умов здійснення інвестиційної діяльність;

• недостатній розвиток ринкової інфраструктури;

• недостатня участь банківської системи у фінансуванні реального сектора економіки;

• низький рівень кваліфікації управлінських кадрів, що регулюють питання інвестиційної діяльності.

Одночасно в економіці Росії діють фактори, які сприяють поліпшенню інвестиційного клімату:

• заходи державного регулювання щодо стабілізації макроекономічної ситуації;

• регулює діяльність Банку Росії в області емісійної політики, політики ставок рефінансування і обов'язкових нормативів резервування;

• здійснення податкової реформи, яка передбачає зниження податків з юридичних і фізичних осіб;

• подальша лібералізація економіки у зв'язку з вступом у міжнародні економічні та фінансові організації;

• значний науково-технічний потенціал російській економіки.

Інвестиційний клімат національної економіки може оцінюватися як сприятливий та несприятливий і змінюватися в напрямку його поліпшення або погіршення.

Свідченням інвестиційного поліпшення клімату в російській економіці можна вважати підвищення міжнародних рейтинговими агентствами довгострокових суверенних кредитних рейтингів Росії в національній та іноземній валютах.

Так, за 2002 р. міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S & Р) три рази, а міжнародне агентство Moodysflea рази підвищували рейтинги Росії.

Позитивна оцінка російської розвитку економіки за останні роки адекватно відбилася в оцінці інвестиційної привабливості іншими міжнародними компаніями, Так, відповідно до рейтингу консалтингової компанії А. Т. Кеагпеу (кінець вересня 2002 р.) інвестиційна привабливість Росії для іноземного інвестора значно виросла і піднялася за індексом довіри з 32-го на 17-те місце.

У вересні 2003 р. Росія ввійшла в першу десятку найпривабливіших для іноземних інвестицій країн, перемістившись з 17-го місця на 8-е в щорічному рейтингу консалтингової фірми AT. Kearney.

У жовтні 2003 р. Міжнародне рейтингове агентство Moody's підняло стелю для суверенного рейтингу Росії до інвестиційного рівня ВааЗ. Раніше у Росії був рейтинг Ва2, або спекулятивний.

Одночасно до такого ж рівня було підвищено рейтинги зрівняється з курсом долара і до рівня Bal - рейтинги банківських депозитів в іноземній валюти. Прогноз всіх рейтингів - стабільний.

27 січня 2004 міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S & Р) підвищило довгостроковий рейтинг Росії за зобов'язаннями в національній валюті до інвестиційного рівня «ВВВ-»; довгостроковий рейтинг за зобов'язаннями в іноземній валюті був підвищений лише з «ВВ» до «ВВ + », а короткостроковий кредитний рейтинг Росії по зобов` язаннями в іноземній валюті був підтверджений на рівні «В». Прогноз всіх рейтингів - стабільний.

18 листопада 2004 міжнародне рейтингове Fitch Reitings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг Росії до інвестиційного рівня. Рейтинг Росії по запозиченнях піднято в національній та іноземних валютах з «ВВ +» до «ВВВ-». Прогноз «стабільний». Крім того, короткостроковий рейтинг збільшено з «В» до «ВЗ", рейтинг «країнової» рівня - з «ВВ +» до «ВВВ-».

При визначенні рейтингу враховувалися:

• стійкий зважений підхід до управління фінансами країни, у тому числі створення стабілізаційного фонду;

• деякі структурні реформи, що сприяли поліпшенню макроекономічних показників;

• збільшення золотовалютних запасів;

• зниження обсягу загального державного боргу.

Існуючі рейтинги інвестиційної привабливості є максимальними рівнями рейтингів, коли-небудь привласнюються Росії. Рівень цих рейтингів відображає відносно високу країни здатність своєчасно і повністю виконувати свої боргові зобов'язання, показує кредитоспроможність Росії.