Головна

Основні заходів державного регулювання підвищення інвестиційної активності

За останній час Росія здійснила значні заходи державного регулювання щодо розвитку та активізації інвестиційної діяльності. У їх числі заходи щодо:

• розвитку російського законодавства;

• удосконалення інформаційного забезпечення;

• поліпшенню податкового і митного регулювання;

• зниження адміністративних бар'єрів щодо «дебюрократизації» економіки.

Набули чинності федеральні закони «Про інвестиційну діяльність у Російській Федерації, здійснюваної у формі капітальних вкладень», «Про бюджет розвитку Російської Федерацій», «Про лізинг», «Про іпотеку (заставу майна)», «Про іноземні інвестиції в Російській Федерації» .

Подальший розвиток судової системи захисту прав інвесторів знайшло вираження у прийнятті нового Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації. Це дозволяє забезпечити кваліфіковане вирішення господарських спорів, в тому числі і з інвестиційних питань.

Вступив у дію новий план рахунків бухгалтерського урахування. Вказаний план наближає російські бухгалтерські стандарти до міжнародних стандартів. Вирішено також питання обліку швидкозношуваних майна, нарахування процентів та дисконту, реалізації товарів і майна, позареалізаційних витрат і доходів, а також складових частин капіталу.

1 січня 2002 Уряд Російської Федерації було прийнято постанову № 1 «Про класифікації основних коштів, що включаються в амортизаційні групи», яке зменшує в більшості випадків терміни корисного використання основних засобів в амортизаційних групах.

Здійснюються заходи для «дебюрократизації» економіки. У зв'язку з цим вступив у дію Федеральний закон «Про ліцензування окремих видів діяльності», яким суттєво скорочений перелік ліцензованих видів діяльності, визначено єдиний і спрощений порядок здійснення ліцензування на всій території Російської Федерації.

Починаючи з 2000 р. Уряд Російської Федерації приступило до концептуально розробці нової системи державної реєстрації юридичних осіб, результатом якої став що вступив в силу Федеральний закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб».

Основними положеннями нового порядку реєстрації є, по-перше, спрощення легалізації юридичної особи на правовому полі з тим, щоб оперативно дозволити йому приступити до господарської діяльності на ринку, по-друге, створення нового федерального інформаційного ресурсу - єдиного державного реєстру юридичних осіб.

До необхідного мінімуму скорочено перелік документів, що подаються юридичною особою за державну реєстрацію. Даний перелік є єдиним на всій території Росії.

Прийнятий у 2001 р. Федеральний закон "Про захист прав юридич-них осіб і індивідуальних підприємців при проведенні державного контролю (нагляду)» став першим законодавчим актом, який за своїм задумом повинен сприяти більшій захищеності господарюючих суб'єктів при проведенні контрольно-наглядових заходів посадовими особами уповноважених державних органів. У Законі сформульовано основні принципи захисту прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців, прописані права підприємців при проведенні перевірок.

З метою залучення в економіку фінансових ресурсів населення прийнятий Федеральний закон "Про інвестування коштів для фінансування накопичувальної частини трудової пенсії в Російській Федерації», що дозволяє розміщувати пенсійні накопичення в:

• державні цінні папери, облігації та акції російських емітентів, створених у формі відкритих акціонерних товариств;

• паї (акції, частки) індексних інвестиційних фондів;

• іпотечні цінні папери.

З набранням чинності із 1 січня 2002 глави 25 «Налог на прибуток організацій» здійснено реформування існуючого податку на прибуток підприємств і організацій, що включає прийняття до відрахування необхідних і обгрунтованих ділових витрат, зняття низки існуючих обмежень при віднесенні на витрати окремих витрат, лібералізацію амортизаційної політики для цілей оподаткування та ін З 1 січня 2002 р. ставка податку на прибуток знижена з 35 до 24% з одночасним скасуванням всіх пільг.

Для зниження податкового навантаження на виробників, що використовують імпортне технологічне устаткування, аналоги якого не виробляються в Росії, встановлено звільнення від сплати податку на додану вартість на зазначене обладнання.

Стимулом інвестиційної діяльності стало впровадження з 1 січня 2002 р. норми про право на отримання відшкодування ПДВ, сплаченого за об'єктами завершеного капітального будівництва, прийнятих на облік платниками податків, і зміни порядку прийняття до відрахування сум ПДВ, обчислених платниками податків при виконанні будівельно-монтажних рабрт для власного споживання.

Суб'єкти Федерації та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції можуть надавати інвестору пільги та гарантії, здійснювати фінансування та надавати інші форми підтримки інвестиційного проекту за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Федерації і місцевих бюджетів, а також позабюджетних коштів.

Заходи, що вживаються державного регулювання щодо покращання інвестиційного клімату, насамперед спрямовані на захист прав власності, впровадження міжнародних стандартів бухгалтерської звітності, усунення зайвих адміністративних бар'єрів і інші будуть сприяти зростанню інвестиційної активності та динамічному розвитку національної економіки.