Головна

Етичні вимоги до нотаріусів

Етика - слово грецького походження, яке в російській мові вживається у різних значеннях. За сучасними уявленнями, етика - це і філософська наука, предметом вивчення якої є моральність як форма свідомості і як вид суспільних відносин; етика - це і норми поведінки представників будь-яких професій.

Визначення етики як вчення про моральність було дано ще Аристотелем (384-322 до н.е.), який для позначення моральних понять ввів термін «етичний». Ці поняття античної філософії були відомі вже в Стародавній Русі, що прийняла християнство у Візантії і протягом століть орієнтувалася на грецькі культурні традиції. Терміни «етика» («Ефік», «Іфіка») та інші моральні поняття античної філософії через перекладні літературні джерела прийшли і в російську філософію. Але ще з давніх-давен в російській літературі була помітна чітка традиція - виробити етичну термінологію російською мовою. Тому поряд зі словом етика вживалися слова «вдача», «моральна» філософія. У XVII ст. навчання про моральність як частина філософії стали в Росії предметом викладання та наукової розробки. З кінця XVII - початку XVIIIв., коли відбулося «відокремлення російської філософії від релігії», навчання про моральність почали розвиватися «як складова частина філософського знання».

Значний розвиток філософських знань, у тому числі і етичних, спостерігалося в Росії в XIX ст. Етична проблематика стала виділятися з філософії та придбала самостійне значення. У цей період різко зросла кількість етичної літератури. Наприклад, тільки в 1894 р. в Росії вийшло більше 60 книг і статей з питань етики.

Проблеми етики хвилювали і нотаріусів, які прагнуть підтримувати повагу суспільства до своєї професії. «Корпорація нотаріусів у Росії більше за інших корпорацій вимагає розробки питання про правила етики» - писав у 1904 р. в своїй замітці нотаріус міста Вологди М.М. Попович. Відгуки на його ідею послідували швидко.

З середини 90-х рр.. XX ст. питання етики нотаріусів стали хвилювати вже не тільки люблять свою працю і гідно виконують свої професійні обов'язки нотаріусів, а й усіх тих, кому не байдужі складаються в нашому суспільстві нові основи моральності.

Етика нотаріусів є частиною професійної етики юристів. У сучасній Росії «професійна етика юриста - дисципліна, що перебуває в процесі становлення». Разом з тим при отриманні юридичної освіти в російських вузах вивчається судова етика - найбільш розроблена галузь професійної етики, предметом вивчення якої є моральні початку правосуддя, професійна мораль судді, слідчого, прокурора, адвоката.Розглядаючи етику нотаріусів, зупинимося на моральних вимогах, пропонованих до представників цієї професії, і тих правила їх поведінки, що регулюють морального ставлення до виконання професійних обов'язків, до які подають заявки на вчиненням нотаріальних дій людям, а також один до одного.

Правила поведінки формулюються в залежності від законів, існуючих традицій і громадських уявлень про добро і зло, справедливості й несправедливості, совісті і безсовісно, честі і безчестя, борг і відсутність боргу. Морального ставлення до професійних обов'язків припускає усвідомлення певних моральних вимог та їх дотримання.

Подання про моральність в різні періоди суспільного життя далеко не однакові. Разом з соціально-економічними умовами життя вони змінюються. Але загальнолюдськими моральними цінностями за будь-яких суспільних відносинах залишаються справедливість і борг, чесність і совість.

Особливості нотаріальної діяльності, які полягають в її цілі й суспільну значимість, у винятково довірчих і охоронюваних нотаріальної таємницею відносинах нотаріусів і звертаються до них осіб, надають етики нотаріусів своєрідність, не завжди зрозумілу навіть представникам інших юридичних професій.

Нотаріуси наділені правом від імені держави виготовляти документи, що мають доказову силу і публічне визнання. Дана особливість нотаріальної діяльності зумовлює необхідність закріплення в чинному законодавстві певних моральних вимог до представників цієї професії. Ці вимоги сформульовані в нормах Основ законодавства про нотаріат. Згідно зі ст. 14 при призначенні на посаду кожен нотаріус урочисто присягає виконувати обов'язки«Відповідно до законом і совістю, зберігати професійну таємницю, у своїй поведінці керуватися принципами гуманності та поваги до людини».

Що містяться в тексті присяги вимоги визначають моральні завдання нотаріусів, яким держава довірила від свого імені виконувати нотаріальні функції. Вони є для них моральними орієнтирами. Якщо ці вимоги сприймаються тими, хто приносить присягу, формально, то ймовірніше за все вони стають «моральними вериги», а якщо вони усвідомлюються і виконуються, то приносять внутрішнє задоволення і любов до своєї професії. Дотримання моральних вимог, що містяться у тексті присяги, забезпечує і затребуваність нотаріальних послуг, і повагу суспільства до нотаріусів. Самих же нотаріусів ці вимоги зобов'язують:

- Дотримуватися законів і з почуттям відповідальності перед належним здійснювати самоконтроль за правильністю вчинення нотаріальних дій;

- Бути вірними довіреними особами своїх клієнтів, зберігаючи в таємниці і відомості про вчинені нотаріальні дії, та відомості, які клієнти довірчо повідомляють нотаріусам;

- Допомагати людям і ставитися з повагою до будь-якій людині, що звертаються за юридичною допомогою;

- Бути чесними;

- Не засвідчувати угоди від імені громадян, які перебувають у стані, коли вони не здатні розуміти значення своїх дій або керувати ними;

- Не допускати укладання свідомо обманних угод. Етичні вимоги, які повинні дотримуватися нотаріуси у своїй професійній діяльності, містяться і в інших статтях Основ. Вимога, закріплене в ч. 1 ст. 5 Основ, зобов'язуєнотаріуса бути неупередженим і керуватися Конституцією Російської Федерації, конституціями республік у складі Російської Федерації, іншими законодавчими та правовими актами. А це означає, що нотаріус повинен пропонувати рішення, відповідні чинним законам, прагнучи забезпечити справедливе співвідношення інтересів всіх звертаються до нього осіб.

Борг зобов'язує нотаріусів виконувати нотаріальні дії, для вчинення яких до них звертаються люди, а відмовляти у їх вчиненні лише з підстав, закріпленим у законі. Совість - виконувати свою роботу з почуттям моральної відповідальності перед людьми. Чесність в нотаріальній діяльності так само необхідна, як знання законодавства. Знання законів, традицій, що склалися в російському нотаріат за більш ніж вікову історію, неупередженість нотаріусів і моральна спрямованість їхньої діяльності захищають людей від обману, оман, помилок, які вони можуть допустити через свою юридичну необізнаність. Чесність нотаріусів виключає підлоги, легко доступні в їх професії.

Членство Росії в Міжнародному союзі латинського нотаріату зобов'язує кожного російського нотаріуса знати і дотримуватися принципів і заповіді цього союзу, вироблені протягом сторіч існування нотаріата1 і довели свою правову бездоганність. Серед них такі, як

- Віддячуватися правді;

- Радься з честю;

- Керівництво справедливістю;-обмежувався, законом;

- Працюй з гідністю;

- Дій обачно;

- Пам'ятай, що твоя місія спрямована на те, щоб не було суперечок між людьми.