Головна

Форми нотаріальних документів та посвідчувальних написів

Нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, а також консульських установ Російської Федерації складають нотаріальні документи за певною формою. Згідно зі ст. 46 Основ законодавства про нотаріат при посвідченні угод, що свідчать-тельствованіі вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, вірності перекладу документів з однієї мови на іншу, при посвідченні часу пред'явлення документів на відповідних документах вчиняються посвідчувальні написи. На підтвердження права спадкування, права власності, посвідчення фактів, що громадянинв живих і в певному місці, тотожності громадянина з особою, зображеною на фотографії, прийняття на зберігання документів видаються відповідні свідоцтва.

Посвідчувальні написи вчиняються нотаріусом, а свідоцтва видаються і в інших не названих у ст. 46 Основ випадках. Так, на векселі при пред'явленні його до платежу (при оплаті за векселем) здійснюється посвідчувального напис про платіж; при пред'явленні чека до платежу і несплаті його на чеку здійснюється посвідчувального напис про неплатіж. Засвідчувальному напис може бути здійснена і при накладенні заборони про відчуження майна, що є предметом застави. Цей напис викладається на договорі про заставу майна після напису, який засвідчує угоду (застава). Свідоцтво може бути видано і в підтвердження факту передачі заяви однієї фізичної (юридичної) особи іншій фізичній (юридичній) особі. Свідченням, що видаються нотаріусом, засвідчуються та повноваження виконувач духівниці, якщо заповідач призначив виконавця свого заповіту (п. 1 ст. 1135 ЦК).

Крім свідоцтв та посвідчувальних написів існують й інші форми нотаріальних документів, наприклад, при здійсненні такого нотаріальної дії, як накладення заборони відчуження майна, видається нотаріальний документ, який називається «заборона». При здійсненні морського протесту виготовляється «акт про морський протест». Відповідні акти складаються при протесті векселя у неплатежі, неакцепті, недатірованіі акцепту, при виробництві експертизи. На різних документах, що підтверджують безспірність заборгованості і включених до Переліку, встановлений Урядом Російської Федерації, нотаріуси вчиняютьвиконавчі написи.

При вчиненні нотаріальної дії «забезпечення доказів» залежно від виду судового докази нотаріус складає або протокол допиту свідка; або протокол огляду речового (або письмового) докази. Відповідно до п. 4 ст. 1126 ГК складають протокол і після розтину нотаріусом закритого заповіту, переданого йому заповідачем. При цьому нотаріус видає спадкоємцям після розтину заповіту «нотаріально засвідчену копію» протоколу.

{module Adwords2}

У зв'язку з тим, що всі нотаріальні дії вчиняються від імені Російської Федерації, форми нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і свідетельствуемих документах, а також форми актів, заборон, виконавчий написів встановлюються єдині для всіх нотаріусів і затверджуються Міністерством юстиції Російської Федерації. Такі форми затверджено останній раз 10 квітня 2002 В даний час існує 72 форми нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і свідетельствуемих документах та інших актов1.

Застосовуючи норми іноземного права, нотаріуси відповідно до ч. 2 ст. 104 Основ законодавства про нотаріат здійснюють посвідчувальні написи і за формами, передбаченим законодавством інших країн, якщо це не суперечить міжнародним договорам Російської Федерації.

Нотаріальні документи виготовляються за встановленими формами на чистих аркушах паперу, особистих бланках або бланках державної нотаріальної контори і обов'язково скріплюються печаткою нотаріуса. Кожен нотаріус - і працює в державній нотаріальній конторі, і займається приватною практикою - має особисту печатку іззображенням Державного герба Російської Федераціі2, зазначенням прізвища, ініціалів, посади нотаріуса і місця його знаходження або найменування державної нотаріальної контори. Нерідко в нотаріальній практиці при виготовленні документів використовуються штампи посвідчувальних написів.

У нотаріальному окрузі «Санкт-Петербург», наприклад, з 1 липня 1997 р. в порядку експерименту, погодженого з Міністерством юстиції Російської Федерації, на підставі наказу начальника управління юстиції Санкт-Петербурга від 18 червня 1997 р. № 263 та за погодженням з нотаріальною палатою Санкт-Петербурга введені бланки встановленого зразка, що мають облікову серію і номер, виконані із застосуванням поліграфічних ступенів захисту, для нотаріального оформлення:

- Операцій з нерухомістю;

- Довіреностей на розпорядження майном;

- Свідоцтв про право на спадщину (за законом і за заповітом);

- Свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя.

При виготовленні таких бланків для нотаріальних документів застосовуються наступні ступені захисту:

- Папір великої щільності, має хаотично розташовані волокна і вкраплення червоного кольору;

- Бланк виконаний на гербовому папері з водяними знаками. Малюнок по сітці в центрі бланка у вигляді Російського і герб Росії у верхній частині документа;

- По краях документа знаходяться гільошірние елементи у вигляді ро-зеточек;

- В нижній частині бланка зроблений мікротекст «Росія»;

- Незвичайні малюнки на сіточці, які переходять один в іншій, виконані реактивними фарбами, що реагують на хімічний вплив;

- Нумерація виконана спеціальною фарбою;

- Ірис (плавний перехідодного кольору в інший) виконаний по всьому полю бланка. На зворотному боці ірис виконаний посередині;

- Бланк зроблений на аркуші формату А-4. Захисна сітка присутній і на звороті.

{module Adwords3}

Мета введення таких бланків у діловодство нотаріусів, як зазначалося у наказі від 18 червня 1997, полягала в прийнятті з боку органів юстиції «додаткових заходів по захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, зниженню рівня крі-міногенності у сфері цивільного обороту з нерухомістю ». Номерні бланки із зазначеними ступенями захисту використовуються всіма нотаріусами Санкт-Петербурга і в даний час.

За встановленим стандартам повинні бути оформлені і документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності нотаріусів. При заповненні таких документів нотаріуси часто використовують готові бланки, виготовлені відповідно до вимог тих органів, куди ці документи представляються.