Головна

Відкладення і зупинення вчинення нотаріальної дії

Хоча у чинному законодавстві нотаріальному в даний час немає спеціальної норми про терміни здійснення нотаріальних дій, як в раніше діяв законі РРФСР про державний нотаріат (ст. 20 «Строки вчинення нотаріальний дій»), тим не менше виходячи з сенсу ст. 41 Основ законодавства про нотаріат передбачається, що нотаріальну дію має бути здійснено безпосередньо за зверненням фізичної або юридичної особи до нотаріуса. Багато нотаріальні дії і здійснюються нотаріусами відразу ж при зверненні, якщо при цьому пред'являються всі необхідні документи і робота над проектом нотаріального документа не вимагає додаткового часу. Але за певних обставин нотаріус може і навіть має відкласти вчинення нотаріальної дії. «Відкладення означає перенесення вчинення нотаріальної дії на більш пізній термін» 1. Підстави та строки відкладення вчинення нотаріальної дії передбачені в ст. 41 Основ.

Вчинення нотаріальної дії може бути відкладене, по-перше, у разі необхідності витребування додаткових відомостей від фізичних та юридичних осібі, по-друге, при направленні документів на експертизу. Не завжди при першому ж відвідуванні нотаріуса в особи, що звертається за вчиненням нотаріальної дії, є всі необхідні для цього документи. Відсутні документи нотаріуси пропонують затребувати самим особам, які подають заявки на вчиненням нотаріальної дії, наприклад, виписки з Єдиного державного реєстру прав на нерухомість і угод з ним, довідки про оцінку майна, про сплату податків за майно, свідоцтва органів загсу і т.д. Але коли для вчинення нотаріальної дії необхідні такі відомості, без яких нотаріальна дія не може бути здійснено, а ці відомості повідомляються тільки обмеженому колу осіб, нотаріуси вижене їх, наприклад, відомості про те, кому заповідані вклади померлого вкладника, ким було прийнято спадщина спадкодавця і тощо У таких випадках нотаріуси, як правило, не виносять постанову про відкладення вчинення нотаріальної дії, а усно роз'яснюють, чому вчинення нотаріальної дії відкладається.

Більш складно відкласти вчинення нотаріальної дії в тих випадках, коли у нотаріуса при встановленні особи звернулися або одного з звернулися виникнуть сумніви у справжності пред'явленого для встановлення особи документа; якщо викличуть сумніви представлені для вчинення нотаріальної дії інші документи, а також коли при з'ясуванні дієздатності виникнуть сумніви щодо розуміння звернулися значення своїх дій і можливості керувати своїми діями. Але і в таких випадках вчинення нотаріальної дії відкладається дляусунення виниклих сумнівів. Нотаріус з'ясовує, чи не виносилося рішення суду про визнання особи недієздатною. Якщо таке рішення не виносилося, нотаріус повідомляє про своє припущенні в органи опіки та піклування або іншим особам, які відповідно до цивільного процесуального законодавства наділені правом подавати до суду заяви про визнання громадян недієздатними. Нотаріус відкладає посвідчення угоди і в тому випадку, коли у нього виникає припущення, що обертався навколо громадянин зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами, чим ставить свою сім'ю в тяжке матеріальне становище. Відкладаючи вчинення нотаріальної дії, нотаріус з'ясовує, чи не виносилося рішення суду про визнання особи обмежено дієздатним, а якщо не виносилося, нотаріус може при необхідності звернутися до тих осіб, яким за чинним законодавством надано право порушувати судову справу про визнання особи обмежено дієздатним.

Для перевірки автентичності поданих документів, коли у відношенні цих документів виникнуть сумніви, нотаріусу надано право направити їх на експертизу. Для направлення документів на експертизу нотаріус повинен винести відповідну постанову, а вчинення нотаріальної дії відкласти. Текст його може бути наступний.

Зразок

Постанова про відкладення вчинення нотаріальної дії і призначення експертизи

2 сентября2001 р. мені, нотаріусу нотаріального округу «Санкт-Петербург» Алексєєву Андрію Васильовичу, для посвідчення довіреності в порядку передоручення пред'явлена громадянином Власовим Михайлу Захаровичу, що проживають в Пушкіні Санкт-Петербурга за Царськосельському проспекту, будинок6, квартира 3, довіреність з правом передоручення на розпорядження автомобілем марки Тойота Ленд Круізер 1998 випуску, державний реєстраційний знак 0 142 КО63, ідентифікаційний номер (VIN) JAABLOIL2655137, свідоцтво про регістріаціі транспортного засобу серії 78АН № 167279 4-го відділу ГУВС Санкт - Петербурга від 20 червня 1998, видана йому від імені Вербицького Андрія Володимировича і засвідчена нотаріусом Санкт-Петербурга Казановою М. В. 29 липня 1999 за реєстром № 5-262 на бланку 78 АЕ 342018.

У зв'язку з тим, що існують підстави припускати підробленого даних про те, кому ця довіреність була видана, а також враховуючи, що у нотаріуса Санкт-Петербурга Ка-Заново Н. В. було викрадено реєстрові книги за 1999 рік, я, керуючись ст. 41 Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат, постановив:

- 1. Призначити технічну експертизу документа і доручити її проведення Північно-Західному регіональному центру судової експертизи Міністерства юстиції РФ.

2.Поставіть перед експертом наступні питання:

Піддавалося чи зміни первісного змісту довіреності, а якщо піддавалося, то яким способом (підчистка, травлення)?

Який зміст стали невидимими первинних записів?

3.Отложіть посвідчення довіреності в порядку передоручення від імені Власова М. 3. до 1 жовтня 2001 року.

ПечатьНотаріус Підпис

Вчинення нотаріальної дії повинно бути відкладено нотаріусом, якщо відповідно з тими чи іншими нормами права необхідно запросити зацікавлених осіб провідсутність у них заперечень проти вчинення цієї дії.

Так, згідно з нормою п. 2 ст. 250 ГК при продажу частки сторонній особі нотаріусу, крім інших документів, повинна бути пред'явлено і письмове підтвердження про те, що решта учасників часткової власності сповіщені про продаж частки і не мають наміру скористатися наданим їм правом переважного придбання. За відсутності такого підтвердження нотаріус посвідчення правочину повинен відкласти і запропонувати продавцю направити учасникам спільної часткової власності сповіщення про майбутній продаж частки сторонній особі з зазначенням ціни та інших умов продажу. Залежно від об'єкта продажу вчинення нотаріальної дії повинно бути відкладено або на десять днів, або на один місяць з дня повідомлення. Якщо решта учасників часткової власності відмовляться від покупки або не придбають продавану частку в праві власності на нерухоме майно протягом місяця, а в праві власності на рухоме майно протягом десяти днів з дня повідомлення, нотаріус вчиняє відкладене нотаріальну дію і засвідчує договір купівлі-продажу. Доказом повідомлення учасників спільної часткової власності про майбутній продаж частки у праві спільної власності сторонній особі може бути і свідоцтво про передачу повідомлення продавця, видане нотаріусом в порядку ст. 86 Основ законодавства про нотаріат.

Інший приклад: нотаріус повинен відкласти видачу свідоцтва про право на спадщину за заповітом, якщо йому навіть позакінчення шести місяців з дня відкриття спадщини стає відомо про наявність спадкоємця за законом, має право на обов'язкову частку в порядку ст. 1149 ЦК. Такому спадкоємцю нотаріус зобов'язаний роз'яснити його право і витребувати від нього відповідну заяву або про те, що він не претендує на обов'язкову частку у спадщині, або про те, що він просить нотаріуса видати йому свідоцтво про право на спадщину за законом в порядку ст. 1149 ЦК.

Терміни відкладення вчинення нотаріальної дії можуть бути самі різні і залежать від того, наскільки швидко нотаріусу вдасться усунути виниклі в нього сумніви або отримати додаткові відомості. Наприклад, сумніви в особистості звернувся можна усунути досить швидко, сумніви в автентичності поданих документів - залежно від підстав для виникнення цих сумнівів - можуть бути усунені і в короткий термін, після уточнення будь-яких даних, і через тривалий час. Однак згідно з ч. 3 ст. 41 Основ термін відкладення вчинення нотаріальної дії не може перевищувати місяця з дня винесення постанови про відкладення вчинення нотаріальної дії. У нотаріальній практиці постанови про відкладення вчинення нотаріальної дії виносяться дуже рідко і лише на прохання звертаються осіб. Звичайно ж нотаріуси усно повідомляють про необхідність відкласти вчинення нотаріальної дії і причини відкладення.

На коротший термін - не більше десятиднів - може бути відкладено нотаріусом вчинення нотаріальної дії за заявою зацікавленої особи, що оскаржує в суді право або факт, за посвідченням якого звернулося іншу особу. Наприклад, із заявою про прийняття спадщини та про видачу свідоцтва про право на спадщину до нотаріуса за місцем відкриття спадщини звернувся спадкоємець за заповітом. В останній день терміну, встановленого в чинному законодавстві для прийняття спадщини, до нотаріуса звернулася дочка спадкодавця. У зв'язку з тим, що свідоцтво про право на спадщину може бути видано спадкоємцю за заповітом вже на наступний день, а дочка має намір оскаржувати заповіт у судовому порядку, нотаріус зобов'язаний роз'яснити дочки норму ч. 4 ст. 41 Основ, згідно з якою їй надано право просити нотаріуса видачу свідоцтва про право на спадщину за заповітом відкласти на термін не більше 10 днів. Для того, щоб нотаріус вчинення нотаріальної дії відклав, дочка повинна подати йому заяву такого, наприклад, змісту.

Зразок

Нотаріусу нотаріального округу «Санкт-Петербург»

Рудакової Емілії Семенівні

від Калініної Тетяни Сергіївни,

прожив. Санкт-Петербург, Невський проспект,

будинок 164, квартира 18.

Заява

Прошу відкласти видачу свідоцтва про право на спадщину за заповітом після померлого 15 марта2001 р. отцаАнтонова Сергія Павловича, який проживав у Санкт-Петербурзі, Суворовський пр., будинок 18, квартира 31, у зв'язку з тим, що я маю намір звернутися до суду з позовомкТрофімову Олександру Михайловичу про визнання заповіту недійсним.

П'ятнадцятого вересня дві тисячі першого року Підпис

Якщо протягом десяти днів після прийняття заяви зацікавленої особи нотаріусом не буде отримано повідомлення (довідка, лист) про надходження до суду заяви, нотаріальна дія повинна бути ним вчинено. У разі отримання від суду повідомлення про надходження заяви зацікавленої особи, що оскаржує право або факт, про посвідчення якого просить інша заінтересована особа, вчинення нотаріальної дії зупиняється до вирішення справи судом. Призупинення означає, що нотаріус не має права здійснювати нотаріальну дію до тих пір, поки не вступить в законну силу рішення суду, винесене за заявою зацікавленої особи. Але якщо при розгляді справи питання про права особи, яка звернулася до нотаріуса для вчинення нотаріальної дії, і зацікавленої особи, що оскаржує в суді право або факт, буде розглянуто судом по суті, то необхідність вчинення нотаріальної дії взагалі відпадає. Якщо ж зацікавленій особі за рішенням суду буде відмовлено у задоволенні його позову (або заяви в порядку окремого провадження), а питання про право відповідача не буде розглянуто судом, то нотаріальна дія, здійснення якої була припинена, після набрання рішенням суду законної сили має бути виконано нотаріусом.