Головна

Передача заяв

До будь-якого нотаріуса Російської Федерації можна звернутися для здійснення такого нотаріальної дії, як «передача заяв». При скоєнні цього нотаріальної дії забезпечується офіційне підтвердження факту передачі будь-якої інформації будь-кому. Здійснюють розглядається нотаріальну дію тільки нотаріуси.

Звертатися до нотаріусів з проханням передати заяву можуть будь-які особи - і громадяни, і юридичніособи. Не обмежений у чинному законодавстві і коло осіб, кому нотаріуси можуть передавати заяви.

Не встановлені в законі і будь-які обмеження щодо змісту заяв, які можуть передаватися через нотаріусів. З сенсу норми, закріпленої у ст. 86 Основ законодавства про нотаріат, випливає, що нотаріуси зобов'язані передавати заяви самі різні за своїм змістом, якщо до них звертаються з таким проханням. Разом з тим нотаріуси не має права передавати заяви, зміст яких суперечить чинному законодавству. Не повинні нотаріуси передавати і заяви, що містять погрози або відомості, що ображають честь, гідність і ділову репутацію будь-кого.

У чинному законодавстві немає норм, в яких було б прямо вказано, що та чи інша заява (пропозицію і т.д.) повинна бути передана через нотаріуса. Разом з тим в силу ряду обставин (найчастіше через несумлінність осіб, яким має бути передана відповідно до вимог законодавства якусь заяву), виникає необхідність звернення до нотаріуса. Наприклад, передавши через нотаріуса відповідну заяву на ім'я довірителя повіреного, можна скасувати видану йому доручення і, більше того, забезпечити наявність докази припинення довіреності.

У чинному законодавстві є норми, які зобов'язують осіб, які мають наміри реалізувати надані їм права, повідомляти про свої наміри зазначеним у законі особам. Так, відповідно до п. 2 ст. 250 ГК продавець частки зобов'язаний сповістити у письмовійформі інших учасників часткової власності про намір продати свою частку сторонній особі. При цьому договір купівлі-продажу частки сторонній особі може бути оформлений тільки за умови, якщо інші учасники часткової власності відмовляться від покупки або не придбають продавану частку в праві власності на нерухоме майно протягом місяця, а в праві власності на рухоме майно протягом десяти днів з дня повідомлення. Або, наприклад, вимога про зміну або про розірвання договору за правилом, що міститься у п. 2 ст. 452 ГК, може бути заявлено стороною в суд тільки після одержання відмови іншої сторони на пропозицію змінити чи розірвати договір або неотримання відповіді у термін, вказаний у пропозиції або встановлений законом або договором, при його відсутності - в тридцятиденний термін. Передача заяв в таких випадках через нотаріуса буде доказом виконання передбачених законом вимог.

Заява з пропозицією розірвати нотаріально посвідчений договір можна скласти, наприклад, так:

Зразок

Нотаріусу нотаріального округу «Санкт-Петербург»

Єременко Олені Євгенівні

від Зоріної Марії Іванівни

і Зоріна Валентина Васильовича,

прожив. Санкт-Петербург, вул. Кораблебудівників,

будинок 29, корпус 3, квартира 179

Заява

Просимо передати Антонової Катерині Валентинівні, що проживає в Санкт-Петербурзі, Невський пр., будинок 154, квартира 7, і Горшкової Тетяні Валентинівні, що проживає в Санкт-Петербурзі, вул. Повстання, будинок 14, квартира 21, заяву наступного змісту:

«Ми,Зоріна Марія Іванівна і Зорін Валентин Васильович, пропонуємо вам розірвати укладений між нами і засвідчений 28 грудня 2000 нотаріусом нотаріального округу «Санкт-Петербург» Харламова В. А. за реєстром № 1-5928 договір дарування квартири № 179 у будинку № 29, корпус 3, по вулиці Кораблебудівників в Санкт-Петербурзі.

Необхідність розірвання договору виникла через істотних змін обставин, з яких ми при всій розумності виходили при даруванні належала нам на праві власності квартири. Тоді, в грудні 2000 року, ми - Зоріна М. І. та Зорін В. В. - припускали, що спокійно проживемо в цій квартирі до кінця життя і не могли передбачити, що при нашій дбайливості про них, наші дочки - ви - не дочекавшись нашої смерті, стануть продавати квартиру, в якій живуть їхні батьки.

Для оформлення розірвання договору пропонуємо кожної з вас представити нам у термін до 10 грудня 2001 заяви - згода про розірвання договору, ваші підписи на яких повинні бути нотаріально засвідчені.

При неотриманні від вас згоди на розірвання вищевказаного договору ми змушені будемо звернутися з позовом до суду і просити покласти на вас всі судові витрати, пов'язані з розглядом нашого позову до вас.

Дев'ятнадцятого листопада дві тисячі першого року Підписи

Заява, яку просять нотаріуса передати, видається йому неменше ніж у двох примірниках. При прийнятті заяви нотаріус встановлює особу звернувся і реєструє що здійснюється їм нотаріальну дію в реєстрі. Особа, на прохання якого здійснюється нотаріальна дія, оплачує не тільки ця дія, а й витрати, пов'язані з передачею заяви.

При здійсненні розглянутого нотаріальної дії заява може бути передано різними способами. По-перше, нотаріус може особисто з'явитися до особи, якій призначено заяву. При цьому заява може бути передане і за місцем проживання, і за місцем знаходження (або роботи), але обов'язково під розписку. Звичайно, таким способом нотаріус може передати заяву, тільки в тому випадку, коли місце, де має бути передано заяву, - територія, обслуговується цим нотаріусом в межах його нотаріального округу. По-друге, заява може бути передано поштою. У таких випадках заява пересилається за зворотним повідомленням. І, нарешті, по-третє, заява може передаватися з використанням телефаксу, комп'ютерних мереж і інших технічних засобів.

Заява передається разом із супровідним листом нотаріуса, в якому повинні бути зазначені термін для відповіді, якщо відповідь необхідний, і адресу, за якою відповідь має бути направлений.

У супровідному листі вказується також порядковий номер, під яким нотаріальна дія з передачі заяви зареєстровано в реєстрі реєстрації нотаріальних дій.

Після передачі заяви на прохання особи, що подала заяву, йому може бути видано свідоцтво про передачу заяви(Ч. 2 ст. 86 Основ). Це свідчення реєструється в реєстрі. У свідоцтві вказується вміст переданого заяви, а також в необхідних випадках зміст і дата надійшов відповіді на цю заяву або відомості про те, що відповідь у встановлений термін не надійшов. Видача свідоцтва про передачу заяви є самостійним нотаріальним дією, що підтверджує факт передачі інформації певній особі.

Відповідно до встановлених для таких нотаріальних актів формами свідоцтво може бути складено, наприклад, так:

Зразок

Свідоцтво

Санкт-Петербург. Двадцять першого червня дві тисячі другого року.

Я, Юрова Галина Олександрівна, нотаріус Першої державної нотаріальної контори Санкт-Петербурга, на підставі статті 86 Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат засвідчую, що мною 10 травня 2002 передано Макарову Андрію Львовичу заяву Власової Анни Наумівна наступного змісту: «Більше трьох місяців я намагалася переконати Вас; шановний Андрій Львович, в необхідності дотримання умов договору, укладеного між нами 23 лютого 2001. Свідчення тому - численні листи, направлені на Вашу адресу, на підготовку яких я витратила багато сил і часу. Але, на жаль, має констатувати, що можливість дружніх переговорів між нами вичерпана. Тому офіційно ставлю Вас до відома про те, що дія договору, згідно з яким Ви проживаєте в моїй квартирі № 8 по Набережній річки Мийки, будинок 93, в Санкт-Петербурзі, припинено через неодноразоводопущених Вами наступних порушень цього договору:

Більше двох разів поспіль Ви після закінчення встановленого договором терміну платежу не внесли плату за передбачений період - за кожні шість місяців наперед, як це передбачено в п. 2.2. Невиконання ж Вами умов оплати спричинило для мене така шкода, що я в значній мірі втратила того, на що вона мала право розраховувати при укладенні договору.

2.Ви не сплатили пені за порушення термінів оплати квартири за період з 1 жовтня

2001року, чим порушили п. 2.4. договору.

3.С 19 жовтня 2001 договір від 23 лютого 2001року з Вами розірвано відповідно до п. 5.5. Проте Ви це обставина, тепер вже Вам добре відоме, ігноруєте і не виїжджаєте з квартири, а на мої неодноразові прохання оголосити дату, коли Ви звільните квартиру, так жодного разу і не відповіли.

Справжнім заявою доводжу до Вашого відома, що Ви зобов'язані до десятого червня 2002 завчасно вивезти всі свої речі з моєї квартири і 10 червня 2002 р. в 18 годин за передаточним актом передати квартиру, а також ключі від неї мою представнику за нотаріально посвідченої довіреності - Калініну Володимиру Юрійовичу.

Десятого травня дві тисячі другого року. Підпис

Особистість Власової Анни Наумівна, що подала заяву, встановлена.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-4959.
Стягнуто госпошліни_____

Друк

Нотаріус

Підпис