Головна

Посвідчення фактів

Нотаріусам і уповноваженим посадовим особам консульських установ за кордоном надано право від імені Російської Федерації засвідчувати зазначені в Основах законодавства про нотаріат факти. Необхідність звернення для посвідчення того чи іншого факту може бути викликана різними причинами. Однак незважаючи на те, що російські нотаріуси завжди були зобов'язані здійснювати нотаріальні дії щодо засвідчення окремих фактів, будь-якого масового звернення для здійснення цих нотаріальних дій у нашій країні не відзначалося. Звернення, як правило, рідкісні і викликані майже завжди індивідуальними причинами.

Відповідно до Основ законодавства про нотаріат нотаріально засвідчуються наступні факти: - знаходження громадянина в живих;

- Знаходження громадянина в певному місці;

- Тотожності особистості звернувся громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

- Часу пред'явлення документа нотаріуса.

Всі перераховані факти засвідчуються виключно за усною прохання. Ніяких заяв подавати нотаріусу для посвідчення їм того чи іншого факту не потрібно. Не з'ясовує нотаріус та причину звернення за посвідченням названих фактів.

Нотаріальні документи при посвідченні фактів складаються у двох примірниках, один з яких залишається в архіві нотаріуса.

Посвідчення факту знаходження громадянина в живих проводиться за правилами ст. 82 Основ. Нотаріус чи посадова особа консульської установи, встановивши шляхом особистого спілкування даний факт, видає нотаріальний документ - свідоцтво, якимзасвідчує, що цей громадянин або сам з'явився до нотаріуса, або нотаріус з'явився до цього громадянина за вказаною у свідоцтві адресою. Встановивши особу звернувся, нотаріус виготовляє нотаріальний акт за такою формою:

Форма № 17

Свідоцтво

Місце видачі свідоцтва (село, селище, район, місто, край, область, республіка повністю)

Дата (число, місяць, рік) видачі свідоцтва прописом

Я, (прізвище, ім'я, по батькові), нотаріус (найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу) засвідчую, що (прізвище, ім'я, по батькові) перебуває в живих і проживає (місце постійного проживання або переважного перебування).

(Прізвище, ім'я, по батькові якому з'явився) прийшов до мене, нотаріусу (прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу) за адресою: (вказується адреса офісу нотаріальної контори), особисто сьогодні вчасовмінут.

Особу його встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № ______

Стягнуто держмита (за тарифом )_______

Нотаріус (підпис нотаріуса)

Друк

Вчинення нотаріальної дії із засвідчення факту перебування в живих неповнолітнього провадиться на прохання зазначених у ч. 2 ст. 82 Основ осіб - його законних представників, (батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників), а також установ та організацій, під опікою яких знаходиться неповнолітній. У таких випадках видається наступне свідчення:

Форма № 18

Свідоцтво

Місце видачі свідоцтва (село, селище, район, місто, край, область, республіка повністю).

Дата (число, місяць, рік) видачі свідоцтва прописом

Я, (прізвище, ім'я, по батькові), нотаріус (найменування державної нотаріальноїконтори або нотаріального округу), посвідчую, що (прізвище, ім'я, по батькові), що народився «_» «» року, знаходиться в живих і проживає (місце постійного проживання або переважного перебування).

(Прізвище, ім'я, по батькові якому з'явився) прийшов до мене, нотаріусу (прізвище, ім'я, по батькові нотаріуса, найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу) за адресою: (вказується адреса офісу нотаріальної контори), у ч асів

хвилин у супроводі (прізвище, ім'я, по батькові), який (а) є (батьком, матір'ю, опікуном, піклувальником) неповнолітнього (прізвище, ім'я, по батькові неповнолітнього).

Особистість громадян, згаданих у свідоцтві, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто держмита (за тарифом )______

Нотаріус (підпис нотаріуса)

Друк

Посвідчення факту знаходження громадянина в певному місці здійснюється нотаріусом відповідно до ст. 83 Основ на прохання цього громадянина (неповнолітнього - на прохання його законних представників, а також установ та організацій, під опікою яких знаходиться неповнолітній). Що видається нотаріальне свідоцтво підтверджує місцезнаходження звернувся в певний час, тобто при вчиненні нотаріальної дії (ст. 83 Основ). Як і при посвідченні факту знаходження громадянина в живих, при посвідченні факту знаходження громадянина в певному місці для вчинення нотаріальної дії досить перевірити особу цього громадянина. Нотаріальний акт складається за такою формою:

Форма № 19

Свідоцтво

Місце видачі свідоцтва (село, селище, район, місто, край, область, республіка повністю).

Дата (число, місяць, рік) видачі свідоцтва прописом

Я, (прізвище, ім'я, по батькові), нотаріус(Найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу) засвідчую, що (прізвище, ім'я, по батькові, місце постійного проживання або переважного перебування )«»«»

року в___ часовмінут знаходився в приміщенні зазначеної нотаріальної контори за

адресою: (вказується адреса офісу нотаріальної контори).

Особу його встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за № _____

Стягнуто держмита (за тарифом )_______

Нотаріус (підпис нотаріуса) Друк

Посвідчення тотожності особистості громадянина з особою, зображеною на фотографії, передбачається у ст. 84 Основ і можливе лише за умови, коли у нотаріуса немає ніяких сумнівів, що з'явився до нього громадянин, особа якого він встановлює при вчиненні нотаріальної дії, і зображений на фотографії - одне і те ж обличчя. Фотографія поміщається у верхньому лівому куті видається свідоцтва, скріплюється підписом і печаткою нотаріуса (посадової особи консульської установи). При цьому печатка повинна розміщуватися частково на фотографії, а частково на свідоцтві. Для таких свідчень встановлена наступна форма:

Форма № 20

Свідоцтво

Місце видачі свідоцтва (село, селище, район, місто, край, область, республіка повністю).

Дата (число, місяць, рік) видачі свідоцтва прописом

Я, (прізвище, ім'я, по батькові), нотаріус (найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу) засвідчую, що особа, зображене на справжній фотографічної картці, тотожне з представили її (прізвище, ім'я, по батькові надав картка, місце постійного проживання або переважного перебування ).

Особистість представив фотографічну картку встановлена.

Зареєстровано в реєстріза № ______________

Стягнуто держмита (за тарифом )_______________

Нотаріус (підпис нотаріуса)

Друк

Посвідчення часу пред'явлення документа - нотаріальна дія, яка на підставі ст. 85 Основ вправі здійснювати нотаріуси та посадові особи консульських установ при пред'явленні ним відповідного документа. Документи, на яких нотаріально засвідчується час їх пред'явлення, складаються, зазвичай, самими що звернулися для здійснення цього нотаріальної дії особами. Але якщо текст документа складено безграмотно, в ньому вбачаються протиріччя або помилки, нотаріус зобов'язаний вказати на це і запропонувати їх усунути. На прохання звернувся нотаріус має право скласти проект документа і стягнути за свою роботу додаткову оплату (державне мито). Серед документів, час пред'явлення яких просять засвідчити громадяни, найчастіше зустрічаються описи відкриттів, винаходів, автореферати і т.д. Для здійснення цього нотаріальної дії можуть звертатися і юридичні особи.

Як передбачено у ст. 46 Основ, при посвідченні часу пред'явлення документа на пропонованих документах здійснюється посвідчувального напис. Якщо пред'являється кілька документів, то посвідчувального напис здійснюється на кожному документі, тобто здійснюється стільки нотаріальних дій, скільки документів пред'являється.

Засвідчувальному напис про час пред'явлення документа виконується на двох його примірниках, один з яких залишається в архіві нотаріуса. Якщо документ представлений в одному примірнику, то з нього виготовляється копія, яка і залишається у нотаріуса. Міністерством юстиції Російської Федерації передбачений наступний текст посвідчувального напису,що здійснюється нотаріусом при посвідченні їм часу пред'явлення документа ..

Форма № 62

Я, (прізвище, ім'я, по батькові), нотаріус (найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу), посвідчую, що (число, місяць, рік, година, хвилини, коли був представлений документ, - прописом) справжній документ пред'явлений зазначеному нотаріусу гр. (Прізвище, ім'я, по батькові представив документ і його місце проживання).

Особистість який представив документ встановлена.

Зареєстровано в реєстрі за № ______

Стягнуто держмита (за тарифом )________

ПечатьНотаріус Підпис