Головна

Розтин і оголошення закритого заповіту

Заповіт, передане нотаріусу у заклеєному конверті, зберігається в його справах у вбранні закритих заповітів в тому стані, в якому воно було прийнято від заповідача, до тих пір, поки не з'явиться хто-небудь зі свідоцтвом про смерть заповідача і не звернеться з проханням розкрити закрите заповіт. Заповіт має бути відкритий нотаріусом не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня подання йому свідоцтва про смерть заповідача.

Нотаріус з'ясовує в особи, яка подає йому свідоцтво про смерть заповідача, відомості про наявність у померлого спадкоємців за законом, роз'яснює йому право спадкоємців за законом бути присутнім при розтині заповіти і призначає час вчинення нотаріальної дії. Роз'яснює нотаріус і правило, згідно з яким при розтині заповіту повинні бути присутні не менше двох свідків.

У призначений для вчинення нотаріальної дії час нотаріус повинен розкрити і оголосити закрите заповіт. Перед цимвін встановлює особи з'явилися, перевіряє наявність родинних відносин побажали присутнім при розтині закритого заповіту спадкоємців заповідача за законом, виготовляє для зберігання в своєму архіві копію свідоцтва про смерть заповідача і тільки після цього приступає до розкриття конвертів із закритим заповітом.

При вчиненні нотаріальної дії, пов'язаної з розтином і оголошенням закритого заповіту, повинні бути виконані вимоги цивільного законодавства. Згідно з правилами, закріпленим у п. 4 ст. 1126 ЦК, передбачається така послідовність дій нотаріуса:

1.Нотаріус зачитує напис на конверті, що містить відомості про заповідача, від якої прийнято нотаріусом закрите заповіт; місце і дату його прийняття; а також прізвища, імена, по батькові та місце проживання кожного свідка.

2.У присутності свідків та зацікавлених осіб нотаріус; розкриває конверт, в якому знаходиться інший конверт із закритим заповітом. Конверт розкривається таким чином, щоб весь наявний на ньому текст зберігся.

3.Далее нотаріус розкриває конверт, в якому йому було передано закрите заповіт, і на якому є підписи свідків, присутніх при передачі заповідачем конверта з його заповітом нотаріуса. Підписи свідків при розтині конверта повинні бути збережені.

4.Сразу ж після розтину конверта нотаріус оголошує текст міститься в ньому заповіти і перевіряє наявність підпису заповідача.

5.После оголошення повного тексту заповіту нотаріус приступає до складання нотаріального документа - «протоколу розтину і оголошення закритого заповіту». Цей документ,як і більшості інших виготовляються нотаріусами документів, складається за встановленою Міністерством юстиції РФ формі. До протоколу включається і повний текст закритого заповіту без будь-яких скорочень і змін.

6.Нотаріус зачитує протокол вголос і пропонує свідкам підписати його, а потім і сам підписує протокол і скріплює його своєю печаткою. Після реєстрації протоколу в реєстрі нотаріальну дію вважається досконалим.

Справжнє заповіт, власноруч написане і підписану заповідачем, конверт, в якому воно було передано нотаріусу, та конверт, у який заповіт був запечатаний нотаріусом в присутності заповідача і свідків, а також протокол розтину і оголошення закритого заповіту залишаються у справах нотаріуса. Спадкоємцям по закритому заповітом видається нотаріально засвідчена копія протоколу, наприклад, такого змісту:

Зразок

Протокол розкриття та оголошення заповіту закритого

Санкт-Петербург. Двадцять другого червня дві тисячі другого року.

Я, Родіонова Яна Володимирівна, нотаріус нотаріального округу «Санкт-Петербург», склала цей протокол про те, що отримавши 13 червня 2002 сееденія про смерть Орнатський Анни Андріївни, яка померла 20 травня 2002, яка мешкала по день смерті за адресою: Санкт-Петербург , вул. Велика Дворянська, будинок 19, квартира 16, сьогодні, 22 червня 2002 року в приміщенні нотаріальної контори за адресою: Санкт-Петербург, Суворовський пр., будинок 30, квартира 8, у присутності зацікавлених осіб:

- Дочки Кодак Марії Стефанівни, 18 квітня 1939 народження, що проживає вСанкт-Петербурзі, Троїцька площа, будинок 3, квартира 47, що має паспорт ХХУ-АК № 764193, виданий 13 відділом міліції Санкт-Петербурга 14 квітня 1993;

- Сина Орнатський Сергія Стефановича, 10 червня 1941 року народження, проживає в 1лсІгщо (Швеція), Gгonstavagen 11; має закордонний паспорт 43 № 7198165, виданий 30 липня 1997 Міністерством закордонних справ РФ;

і свідків:

1) Чмутіної Наталії Іванівни, 10 лютого 1931 народження, що проживає в Санкт-Петербурзі, вул. Гастелло, будинок 11, квартира 24, що має паспорт ХШ-АК № 345811, виданий 29 відділенням міліції Ленінграда 15 жовтня 1976;

2) Ющенка Олексія Пилиповича, 19 травня 1917 року народження, що проживає в Санкт-Петербурзі, вул. Правди, будинок 61, квартира 4, має паспорт ХХ1-АД № 154813, виданий 6 відділенням міліції Ленінграда 11 листопада 1978,

отримала з наряду закритих заповітів за 2002 рік конверт із закритим заповітом Орнатський Анни Андріївни, прийнятим 20 квітня 2002 року в присутності свідків:

1) Павлової Ганни Михайлівни, що проживає в Санкт-Петербурзі, Велика Дворянська вулиця, будинок 19, квартира 7;

2) Сизов Музи Валентинівни, яка проживає у Санкт-Петербурзі, вулиця Гончарна, будинок 17, квартира 4, і переконавшись у його цілісності, розкрила його.

У конверті виявлений конверт, підписаний свідками Павлової Ганною Михайлівною та Сизова Музою Валентинівною, при розтині якого виявлено документ наступного змісту:

«Заповіт

Орнатський Ганна Андріївна, дев'ятнадцятого квітня дві тисячі другогороку в Санкт-Петербурзі власноручно написала цей заповіт, в якому:

свою дочку Марію - Кодак і сина Сергія Орнатський прошу берегти зберігаються в нашій сім'ї листа Г. і не публікувати їх за життя Андрія Г.;

свою дочку Марію Кодак прошу після моєї смерті кільце мого батька Орнатський Андрія Андрійовича з смарагдом розміром сім каратів, вручену йому в 1914 році при закінченні Сорбоннского університету, віддати мою онукові Орнатський Володимиру Сергійовичу і передати йому моє прохання це кільце зберегти в нашій сім'ї.

Онучці Варварі Орнатський залишаю свою квартиру і все, що в ній є.

Останнє моє майно залишаю своїм дітям Марії Кодак і Сергію Орнатський і прошу поділити його між собою без судових позовів, за взаємною згодою.

Ганна Андріївна Орнатський / підпис / »

Текст документа оприлюднений мною вголос присутнім при розтині закритого заповіту зазначеним у цьому протоколі особам.

Свідки:

1.подпісь

(Власноручно написані прізвище, ім'я, по батькові)

2.подпісь

(Власноручно написані прізвище, ім'я, по батькові)

Цей протокол складений і підписаний в одному примірнику, що зберігається з подоланням примірником закритого заповіту в справах нотаріуса Родіонової Яни Володимирівни.

Зареєстровано в реєстрі за № 1-4752
Стягнуто по таріфу________ руб.

ПечатьНотаріус Підпис