Головна

Відшкодування витрат за рахунок спадкового майна

За наявності у спадкодавця грошових коштів, внесених увклад або знаходяться на будь-яких інших рахунках у банках, його спадкоємець, якому ці кошти заповідані, має право одержати з них до ста МРОТ для похорону спадкодавця. Необхідні для похорону грошові кошти можуть бути видані банком на підставі заповіту або заповідального розпорядження по пред'явленні нотаріально засвідченої копії свідоцтва про смерть спадкодавця у будь-який час до закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини.

Нотаріусам ж надано право відшкодовувати витрати, викликані смертю спадкодавця та понесені особами, які не є спадкоємцями. Витрати відшкодовуються ним тільки у випадках, установлених законом, за правилами, закріпленим у ст. 1174 ЦК і ст. 69 Основ. Так, за розпорядженням нотаріуса можуть відшкодовуватися такі витрати:

1) викликані передсмертній хворобою спадкодавця;

2) на його похорон, включаючи необхідні витрати на оплату місця поховання;

3) на охорону спадкового майна і на керування ним;

4) на публікацію повідомлення про виклик спадкоємців.
Зазначені витрати відшкодовуються за рахунок залишився після смерті спадкодавця майна, наприклад, грошових коштів у депозити чи на рахунках у банках, предметів домашньої обстановки та вжитку і т.п.

Право відшкодовувати зазначені витрати надано нотаріусам тільки в тому випадку, коли спадщина ще не прийнято спадкоємцями. Якщо ж спадок прийнято ким-небудь із спадкоємців, вимоги про відшкодування витрат пред'являються вже не до нотаріуса, а до спадкоємців, які прийняли спадщину.

Зберігачу, опікуну, довірчого керуючого ііншим особам, яким передано на зберігання або в управління спадкове майно, необхідні витрати по зберіганню і управлінню цим майном, як правило, відшкодовують самі спадкоємці. Вказаним особам понесені ними витрати по зберіганню і управлінню спадковим майном можуть бути відшкодовані за вирахуванням фактично одержаної вигоди від використання цього майна.

Зазвичай самі спадкоємці відшкодовують та пов'язані з виконанням заповіту витрати, понесені виконавцем заповіту, призначеним спадкодавцем, а також виплачують йому понад понесених витрат винагороду, якщо це передбачено заповітом.

До нотаріусам найчастіше звертаються для оплати витрат, витрачених на похорон самотніх громадян, у яких немає спадкоємців. В даний час нотаріуси вправі відшкодовувати особам, здійснюється за свій рахунок похорон друзів, знайомих, сусідів, не тільки витрати, пов'язані безпосередньо з похованням, як це практикувалося в Росії до ухвалення частини третьої ЦК, але й інші витрати, необхідні для проведення гідних похорону.

За правилом, закріпленому в п. 3 ст. 1174 ЦК, для здійснення видатків на гідні похорони спадкодавця можуть бути використані будь-які належали йому грошові кошти, в тому числі під депозити чи на рахунках у банках. Розмір коштів, що видаються банком на похорони вказаною нотаріусом особі, не може перевищувати ста МРОТ, встановлених законом на день звернення за отриманням цих коштів.

За відсутності у складі спадщини грошових коштів нотаріус розпоряджається про відшкодуванняпонесених витрат іншим майном, що належали спадкодавцеві, наприклад, предметами домашньої обстановки і вжитку. За усталеною практикою, особам, яким відшкодовуються їхні витрати, надається можливість самим вибрати, яким саме спадковим майном з включених в акт опису предметів домашньої обстановки та вжитку їм будуть відшкодовані понесені витрати. Однак не можна відшкодовувати понесені витрати майном, щодо якої в спадковому справі немає даних про його дійсної вартості. Вартість речей, якими відшкодовуються витрати, не повинна перевищувати розміру понесених витрат.

Особи, які звертаються для відшкодування понесених ними витрат, повинні представити нотаріусу документи, які підтверджують, що витрати вироблені на похорони (в тому числі і на оплату місця поховання і т.д.) спадкодавця. Найчастіше це - рахунки (чеки) магазинів, квитанції, довідки лікувальних установ, акти комісії з організації похорону, але можуть бути представлені і будь-які інші документи.

Нотаріус за місцем відкриття спадщини за письмовою заявою особи, який зазнав витрати, згідно з поданими документами, що підтверджують їх розмір, виносить постанову про відшкодування понесених витрат. У постанові, адресованому особі, яка має його виконувати, нотаріус вказує, кому і з якого майна, що належало спадкодавцеві, повинні бути відшкодовані витрати, а також у якому розмірі або якими саме речами.

Форма № 72

Постанова про відшкодування витрат на поховання спадкодавця

Місце вчинення нотаріальної дії (село, селище, район, місто, край, область, республікаповністю прописом)

Дата (число, місяць, рік прописом)

Я, (прізвище, ім'я, по батькові), нотаріус (найменування державної нотаріальної контори або нотаріального округу), у зв'язку з пред'явленими вимогами до спадкового майна померлого (їй) (дата смерті - число, місяць, рік цифрами) (прізвище, ім'я; по батькові спадкодавця) про виплату грошових коштів для відшкодування витрат на гідні похорони (прізвище, ім'я, по батькові спадкодавця), відповідно до статті 1174 Цивільного кодексу Російської Федерації постановляю:

Виплатити (прізвище, ім'я, по батькові особи, якій повинні бути виплачено грошові кошти, реквізити документа, що засвідчує його особу, дата народження і місце постійного проживання або переважного перебування) для відшкодування витрат на гідні похорони (прізвище, ініціали спадкодавця) грошові кошти спадкодавця у розмірі (сума цифрами і прописом) знаходяться на його банківському рахунку (у скарбі) (реквізити вкладу або рахунки) в (повне найменування банку або кредитної організації).

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто держмита (за тарифом)

ПечатьНотаріус Підпис

Постанова складається у двох примірниках, один з яких долучається разом із заявою про оплату витрат і документами, що підтверджують їх розмір, до матеріалів спадкового дела1. .

Банки, у внесках або на рахунках яких знаходяться грошові кошти спадкодавця, зобов'язані видати особі для оплати понесених ним витрат суму, зазначену в постанові нотаріуса, але не більше ста МРОТ (ч. 4 п. 3 ст. 1174 ЦК), а зберігачіспадкового майна - зазначені в постанові нотаріуса речі.

Нотаріуси не повинні відшкодовувати витрати, викликані смертю спадкодавця, не тільки тоді, коли спадщина вже прийнято ким-небудь із спадкоємців, а й у тому випадку, коли майно спадкодавця, що знаходилося в його будинку, виявилося вивезеним до часу звернення особи, який зазнав ці витрати, для їх оплати до нотаріуса. Питання про відшкодування витрат за рахунок спадкового майна у таких випадках може бути вирішено або самими спадкоємцями, або в судовому порядку.