Головна

Фінансування нотаріальної діяльності

Державні нотаріальні контори утримуються за рахунок відрахувань з федерального бюджету Російської Федерації. Стягується нотаріусами, що працюють в державних нотаріальних конторах, державне мито за чинені ними нотаріальні дії, складання проектів документів, видачу копій (дублікатів) документів і виконання технічної роботи перераховуєтьсяв дохід держави. Нотаріуси, що працюють в державних нотаріальних конторах, отримують заробітну плату від держави. Заробітну плату від держави отримують також стажисти і помічники нотаріуса, що працює в державній нотаріальній конторі, а також всі інші працівники контори.

Джерелами фінансування діяльності нотаріуса, що займається приватною практикою, є грошові кошти, отримані ним від фізичних та юридичних осіб за вчинення нотаріальних дій і надання послуг правового і технічного характеру у вигляді оплати за тарифами, відповідним розмірами державного мита, передбаченої за вчинення аналогічних дій в державній нотаріальній конторі, а також інші фінансові надходження, що не суперечать законодавству Російської Федерації. З цих коштів нотаріус сплачує податки, інші обов'язкові платежі. Частина отриманих грошових коштів він витрачає на організацію нотаріальної діяльності. Залишкові кошти надходять у власність нотаріуса. Грошові кошти, що знаходяться на депозитному рахунку, відкритому нотаріусом, що займаються приватною практикою, у його власність ніколи не надходять.

В даний час нотаріуси, які займаються приватною практикою, повинні з отриманих ними від клієнтів грошових коштів виробляти обов'язкові відрахування:

- Страхових сум за договором страхування своєї діяльності (ст. 18 Основ);

- Членських внесків до нотаріальної палати (ст. 27 Основ);

- Платежів до Пенсійного фонду Російської Федерації, Фонд соціального страхування Російської Федерації, Державний фонд зайнятості населення Російської Федерації та у фонди обов'язкового медичного страхування;

- Прибуткового податку.

Розмір членських внесків до нотаріальноїпалату щорічно визначає збори членів нотаріальної палати, тобто самі ж нотаріуси. В одних регіонах Росії нотаріуси виплачують внески на свою нотаріальну палату у відсотковому відношенні до одержуваних ними доходів, в інших - фіксовані суми. Наприклад, розмір членських внесків до Московської обласної нотаріальної палаті в 1999 р. становив 5% від валового доходу кожного нотаріуса ', у Волгоградській обласної нотаріальної палаті в 2000 р. - 8% доходу.

Крім членських внесків нотаріуси зобов'язані вносити в нотаріальні палати та інші платежі, необхідні для виконання її функцій, якщо загальні збори членів нотаріальної палати прийняло про це відповідне рішення. Ці платежі, як правило, мають цільове призначення, наприклад, придбання приміщення для нотаріальної палати або його капітальний ремонт, оренда приміщення і т.д. Значна частина отриманих нотаріусом грошових коштів витрачається також на:

- Оплату праці персоналу нотаріальної контори;

- Оплату оренди приміщення або придбання приміщення у власність;

- Зміст нотаріальної контори (у тому числі оплату комунальних послуг, ремонт приміщення);

- Зміст архіву;

- Придбання оргтехніки (ксероксів, факсів, комп'ютерів і т.д.) і її ремонт;

- Придбання необхідної літератури та інформаційних правових програм;

- Придбання паперу та інших канцелярських приналежностей;

- Оплату за виготовлення бланків;

- Оплату послуг зв'язку, і т.п.

Відповідно до подп. «А» п. 3 постанови Верховної Ради Російської Федерації від І лютого 1993 р. № 4463-1 «Пропорядок введення в дію Основ законодавства Російської Федерації про нотаріат »при обчисленні прибуткового податку з нотаріуса, що займається приватною практикою, склад його витрат збільшується на загальну суму тарифів за вчинені ним нотаріальні дії, складання проектів документів, видачу копій (дублікатів) документів, виконання технічної роботи щодо фізичних і юридичних осіб, яким надані пільги з державне мито. Крім того до складу витрат і видаткової частини декларації про доходи включаються також суми витрат на сплату членських внесків до нотаріальної палати та обов'язкових страхових внесків за договором страхування нотаріальної деятельності2. Всі перераховані вище витрати виключаються з оподатковуваної бази.