Головна

Нотаріальні палати - професійні об'єднання нотаріусів, що займаються приватною практикою

Для організації діяльності та координації роботи нотаріусів, що займаються приватною практикою, здійснення контролю за дотриманням їхніх професійних обов'язків у кожному суб'єкті Російської Федерації, де є такі нотаріуси, утворюється нотаріальна палата. Як правило, в одному суб'єкті РФ існує одна нотаріальна палата. У Росії є нотаріальні палати, що об'єднують нотаріусів тільки одного нотаріального округу, наприклад, Нотаріальна палата Санкт-Петербурга, Московська міська нотаріальна палата. Більшість же палат об'єднують нотаріусів декількох нотаріальних округів. Так, членами Ленінградської обласної нотаріальної палати є нотаріуси вісімнадцяти нотаріальних округів, що відповідає числу адміністративних районів в Ленінградській області.

Членами нотаріальної палати можуть бути не тільки нотаріуси, які займаються приватною практикою, а й усі ті, хто бажає отримати ліцензію на право нотаріальної діяльності або вже отримали її, але повноваженнями нотаріуса ще не володіють, наприклад стажисти і помічники нотаріусів. Разом з тим членство нотаріусів, що займаються приватною практикою, в нотаріальній палаті за чинним законо -

ного законодавства є обязательним1. Тому нотаріус чинності закону стає членом нотаріальної палати вже з моменту наділення його повноваженнями щодо здійснення приватної нотаріальної діяльності. Решта вступають у члени нотаріальної палати добровільно на підставі письмової заяви.

Одназ найбільших нотаріальних палат Росії - Московська міська нотаріальна палата. У середині 2000 р. членами її були 649 нотаріусів - більше 11% всіх приватнопрактикуючих нотаріусів Рос-сіі2. Санкт-Петербурзька нотаріальна палата налічувала в той же самий час близько 300 нотаріусів, Пермська обласна - 124, Волгоградська обласна - 102, Мурманська обласна - близько 50, нотаріальна палата Володимирській області - також близько 50 нотаріусів.

Нотаріальні палати є юридичними особами. Кожна нотаріальна палата має печатку із своїм найменуванням та емблемою, штампи і бланки. Нотаріальна палата може набувати і відчужувати майно, відкривати рахунки в банках. Нотаріальна палата не відповідає за майновими зобов'язаннями своїх членів, а члени палати не відповідають за зобов'язаннями палати. За законодавством Російської Федерації нотаріальні палати можуть здійснювати підприємницьку діяльність, але тільки для виконання своїх, статутних завдань.

Робота нотаріальних палат будується на принципах самоврядування в суворій відповідності з федеральними законами, законодавством республік у складі Російської Федерації і статутами, які приймаються кожної нотаріальною палатою. Вищим органом нотаріальної палати є збори її членів. Збори приймає, змінює і доповнює статут (ч. 7 ст. 24 Основ); обирає членів правління нотаріальної палати та її президента (ч. 2 ст. 26); визначає розмір членських внесків та інших платежів членів палати (ст. 27).

Крім того збори членів палати визначає напрямки діяльності палати, стверджуєрічні звіти та бухгалтерський баланс і т.д.

Керують нотаріальними палатами обрані зборами її членів правління і президент. Члени правління і президент обираються таємним голосуванням у порядку, встановленому статутом нотаріальної палати. Правління нотаріальної палати, як правило, організовує перевірки діяльності нотаріусів, розгляд скарг на нотаріусів, утворює комісії, як постійно діючі, так і для виконання разових завдань, визначає напрямки їх діяльності. Президент керує роботою нотаріальної палати і очолює правління. Президент обирається з числа нотаріусів - членів нотаріальної палати на певний термін і, як правило, продовжує займатися нотаріальною діяльністю. Повсякденну роботу в нотаріальній палаті виконує її апарат - працівники, що приймаються на роботу за трудовими договорами. Кількість таких співробітників в кожній палаті різне. Так, апарат Ленінградської обласної нотаріальної палати в 1998 р. нараховував 5 людей: виконавчого директора, бухгалтера, завідувача методичним відділом, спеціаліста, водітеля1.

Багато нотаріальні палати випускають інформаційні бюлетені, в яких публікуються листування нотаріальної палати з Державному установами, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, аналітичні огляди, інформаційні матеріали, необхідні для повсякденної роботи нотаріусів. Нотаріальна палата Санкт-Петербурга крім інформаційних бюлетенів регулярно випускає також «Вісник Нотаріальної палати Санкт-Петербурга». В ньому публікуються, як правило, відомості про скасування довіреностей, що направляються на адресу нотаріальної палати Федеральної нотаріальною палатою і самими нотаріусами, інформація про виявлені підроблених документах, про накладення арешту або заборонивідчуження того чи іншого майна, а також інша інформація.