Головна

Обмеження права здійснення нотаріальних дій

За чинним законодавством право вчинення нотаріальних дій, надане в Російській Федерації певним особам, обмежена тількив тих випадках, коли ці дії стосуються цивільних прав і законних інтересів цих осіб - самих нотаріусів, а також посадових осіб органів місцевого самоврядування, консульських установ, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, або їх найближчих родичів. Так, відповідно до ч. 1 ст. 47 Основ законодавства про нотаріат «нотаріус не має права вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені своїх супругов1, їх і своїх родичів (батьків, дітей, онуків)». Такого обмеження права здійснення нотаріальних дій щодо уповноважених посадових осіб в Основах законодавства про нотаріат не встановлено. Разом з тим у п. 16 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів виконавчої влади від 19 березня 1996 повністю відтворюється вищенаведений текст ч. 1 ст. 47 Основ, що забороняє уповноваженим посадовим особам вчинення будь-яких нотаріальних дій стосовно себе особисто і своїх родичів. Поширюється норма ч. 1 ст. 47 Основ, безумовно, і на посадових осіб консульських установ, уповноважених здійснювати нотаріальні дії.

Нотаріальні дії, вчинені з порушенням наведеної норми, є недійсними. Нотаріуси, уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування, а також консульських установ та їх зазначені вище родичі для вчинення нотаріальних дій можуть звернутися до будь-якого найближчого особі, що здійснює нотаріальні функції, з урахуванням його предметної та територіальноїкомпетенції.