Головна

Страхування діяльності нотаріуса, що займається приватною практикою

Нотаріус, який займається приватною практикою, зобов'язаний відповідно до ст. 18 Основ укласти договір страхування своєї діяльності. Для укладення договору страхування необхідно подати в страхову компанію, що має ліцензію на право страхування нотаріальної діяльності:

- Письмову заяву;

- Копію наказу про призначення на посаду нотаріуса, що займається приватною практикою;

- Копію ліцензії на право нотаріальної діяльності. Нотаріус вправі вчиняти нотаріальні дії тільки після

укладення договору страхування своєї діяльності. Договір страхування вважається укладеним з моменту сплати нотаріусом страхової премії або першого її внеску, якщо в договорі страхування не передбачено інше. Договір страхування повинен діяти весь період професійної діяльності нотаріуса, що займається приватною практикою.

Згідно з ч. 2 ст. 18Основ страхова сума не може бути менше 100-кратного встановленого законом розміру мінімальної місячної оплати праці. Однак для страхування нотаріальної діяльності, коли нотаріуси повсякденно засвідчують операції з нерухомістю, автомототранспортних засобів, дорогим майном, ця сума настільки незначна, що її доцільно збільшити, як мінімум, до 10 тис. мінімальних розмірів оплати праці.

Об'єктом страхування є майнова відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам в результаті помилки або упущення, допущених при виконанні професійних обов'язків. Відповідальність за шкоду, заподіяну нотаріусом, що займаються приватною практикою, навмисними діями, за договором страхування не настає. Наприклад, у договорі страхування може бути передбачена можливість відмови у виплаті страхової суми, якщо майновий збиток заподіяний у результаті:

- Розголошення відомостей про вчинюваних нотаріальних дій;

- Некваліфікованих, помилкових відомостей при посвідченні угоди;

- Змови нотаріуса з третіми особами;

- Грубої недбалості нотаріуса; і т.д.

Страховим випадком, як правило, визнається що вступило в законну силу рішення суду, що встановлює майнову відповідальність нотаріуса за завдання матеріальної шкоди клієнту. Але може визнаватися страховим випадком і обгрунтована претензія клієнта при наявності безперечних доказів заподіяння шкоди нотаріусом.

У договорах страхування діяльності нотаріуса можуть бути передбачені такі обов'язки нотаріуса, як страхувальника, перед страховою компанією:

- Довести до відома страхову компанію про пред'явлення претензії клієнтом;

- Представити в страхову компанію докладну інформацію про те, що сталося (включаючи копії позовів, судові повістки, наявні документита матеріали);

- Без письмової згоди страхової компанії не ухвалювати будь-яких зобов'язань про врегулювання вимог клієнта; ит.д.