економічна реформа 1957

Утворення незалежних держав у Тропічної Африці
Напередодні завоювання незалежності в колоніях Тропічної Африки панували докапіталістичні, а часто і дофеодальних форми суспільного розвитку. Основні формаційні процеси не одержали тут свого завершення, характеризувалися перехідним станом. В останні роки перед звільненням цих країн метрополії стимулювали тут розвиток капіталізму залежного, неоколоніальну типу.
Як правило, незалежність країн Тропічної Африки проголошувалася в результаті мирних форм боротьби за національне визволення, владу з рук колоніальних чиновників переходила безпосередньо в руки місцевої верхівки.
Перші конституції незалежних держав Африки були складені і "даровані" метрополіями; вони нерідко закріплювали деякі привілеї племінних вождів. При цьому колишні англійські колонії були змушені прийняти "Вестмінстерської модель" державних органів. Країни, що входять насамперед у французьку колоніальну імперію, брали свої конституції самостійно, але і в цьому випадку вони сприйняли політичні зразки П'ятої республіки. Проте усі ці державні форми абсолютно не відповідали соціально-економічних умов розвитку африканських суспільств, і в середині 60-х рр.. став виразно виявлятися їх криза.
Відмова від західного конституціоналізму в африканських країнах капіталістичної орієнтації характеризувався встановленням авторитарних методів правління. У 60 - 70-х рр.. в цілому ряді таких держав були встановлені військові режими, скасувати або призупинили дію конституцій. Проте військове керівництво виявилося також не в змозі вирішити корінну проблему розвитку молодих держав. У зв'язку з цим в деяких країнах з кінця 70-х рр.. позначився поворот до демократизації, конституційним методів правління. Були ліквідовані терористичні режими в Уганді, Центральній Африканській Республіці, Екваторіальної Гвінеї; в 80-х рр.. до цивільного правління повернулися Судан, Руанда. Згодом у деяких з них неодноразово чергувалися військові та цивільні режими (Нігерія, Судан та ін.)
В умовах перехідних африканських суспільств особливо яскраво проявилася висока активність держави не тільки в політичній системі, але й у його вплив на економічні відносини. Найбільш значна роль була відведена державі як засобу насадження та затвердження відповідних суспільних відносин в тих країнах, які проголосили "соціалістичну орієнтацію" розвитку. У 1960 р. на цей шлях вступили три Держави (Гана, Гвінея, Малі), у 1970 р. їх число подвоїлося, а в середині 80-х рр.. потроїлось (Ангола, Бенін, Конго, Танзанія, Ефіопія та ін.) Згодом багато з них в результаті військових переворотів або зміни колишніх концепцій розвитку відмовилися від цього курсу; остаточно "соціалістична орієнтація" за моделями тоталітарних соціалістичних держав була відкинута в 80-90-х рр..
Однією з першою країн, що вступили на шлях "соціалістичної орієнтації", була Танзанія. Об'єднана Республіка Танзанія (ОРТ) виникла в 1964 р. в результаті добровільного об'єднання Республіки Танганьїки і Народної Республіки Занзібар і Пемба. У 1967 р. був проголошений некапіталістіческій шлях розвитку, а Конституція ОРТ 1977 підтвердила як основну мету будівництво в Танзанії соціалістичного суспільства. Керівництво суспільством і державою здійснювалося єдиною в країні партією, ідейно-теоретичною основою якої була теорія "уджамаа" - особливого африканського шляху розвитку соціалізму "общинного типу" при особливій ролі держави як виразника колективної волі народу.
Главою держави і уряду в ОРТ є президент, наділений дуже широкими повноваженнями. Законодавча влада здійснюється парламентом, що складається з однопалатного зборів і президента. За формою державного устрою ОРТ є федерацією, до якої входять Материкова Танзанія (Танганьїка) і Острівна Танзанія (Занзібар). Певний своєрідність федерації полягає в особливому положенні одного з її суб'єктів - Занзібару. На відміну від Танганьїки він має свою Конституцію (1979 р.), систему органів влади і управління, володіє автономними правами у вирішенні економічних і фінансових питань.
Останнім часом правлячі кола країни ведуть пошук нової стратегії розвитку, яка дала б змогу оптимально поєднувати роль держави з колективною взаємодопомогою і приватним підприємництвом; однопартійна система замінена багатопартійної.
Конституція Народної Республіки Мозамбік 1975 оголосила основою політичної системи і керівною силою суспільства Фронт визволення Мозамбіку, перетворений в Авангардну партію ФРЕЛІМО в 1977 р. Засновувалися Народні збори і інститут президента республіки, який одночасно був головою партії, уряду і Народних зборів. У 1990 р. в Мозамбіку були здійснені важливі реформи: заміна монополії однієї партії багатопартійність, скасування посади прем'єр-міністра і перехід його функцій до глави держави, ухвалення програми ринкової економіки. Прийнята нова Конституція, що закріпила ці зміни.
В Ефіопії державне керівництво у 1974-1987 рр.. належало Тимчасовому військовому адміністративній раді, голова якого був одночасно головою уряду і головнокомандуючим збройними силами. У 1984 р. була утворена "авангардна" Робоча партія Ефіопії, а в 1987 р. на референдумі була прийнята нова Конституція, яка проголошувала країну народно-демократичною республікою. У 1987 р. були обрані Національні збори, Державна рада і президент, наділений широкими повноваженнями, створені автономних утворень п'ять, з яких одне (Еритрея) володіло законодавчими повноваженнями. Однак фактично склався в Ефіопії військово-авторитарний режим не зумів вирішити гострі етно-національні проблеми і був скинутий одного з повстанських угруповань, які виступають за створення коаліційного уряду та перехід до демократичного правління.
У 1993 році Еритрея вийшла з складу Ефіопії і стала самостійною державою, а в 1994 р. в Ефіопії була прийнята нова Конституція. Вона заснувала парламентарну республіку з широкими повноваженнями прем'єр-міністра і федерацію, у складі якої дев'ять штатів. Національності, які утворюють штати, мають право виходу з федерації.
У 1990 році була схвалена Конституція Намібії, яка вважається самою ліберальною конституцією на Африканському континенті. Вона проголосила країну демократичним багатопартійних державою, республікою з пропорційною системою виборів. Конституція доповнюється "Білль про права". Законодавчим шляхом заборонена смертна кара. Виконавча влада, за Конституцією, вручається президента, обирається загальним прямим голосуванням не більше ніж на два президентські терміни.

первая помощь при укусах змей и насекомых