особливості індустріалізації

Цивільне та суміжні з ним галузі права
Англійське загальне право (у межах міст) є основою регулювання підприємницьких і більшості цивільно-правових відносин. Норми звичаєвого права продовжують регулювати вирішення земельних спорів, сімейні відносини, питання спадкоємства і т.д.

Закон про шлюб (Marriage Act) визнає за звичайно-правовими шлюбами повну юридичну силу. У звичайному праві багатьох племен зберігаються інститути багатоженства і викупу за наречену. Жінки нерідко розглядаються як частина майна, нерідко їх віддають у якості компенсації при залагодження суперечок між племінними кланами.

Земля залишається майже виключно у володінні громад, які розпоряджаються нею консенсусом. Іноземці можуть мати землею лише на праві оренди.

Економічний законодавство ПНГ заохочує приватне підприємництво і іноземні інвестиції. Робляться кроки з приватизації державних підприємств.

Трудове законодавство ПНГ в цілому грунтується на стандартах МОП. У ньому закріплені (і дотримується на практику) право на об'єднання у профспілки, на колективні переговори, на страйк. Робочий тиждень обмежена законом 42 годинами в областях міських і 44 - у сільських районах. Дія зазначених норм також обмежена територією крупних міст.

способи життя