україна в роки першої російської революції

Державний устрій
Португалія - унітарна держава. В адміністративному відношенні поділяється на області. В областях діють виборні асамблеї, виконавчі органи - жунти, консультативні органи - ради. При жунтах є призначаються урядом представники, які виконують свої функції спільно з місцевими органами.

Нині чинна Конституція була промульгірована Установчими зборами 2 квітня 1976 (діє із змінами 1982, 1988, 1992 і 1997 рр..). За форми правління Португалія - змішана (парламентсько-президентська) республіка.

Законодавчу владу здійснює однопалатний парламент Збори (Асамблея) Республіки. У його склад входять 230 депутатів, що обираються по системі пропорційного представництва при загальних прямих виборах строком на 4 роки. Чергові сесії щорічно проводяться з 15 жовтня по 15 червня. Окрім того, парламент може зібратися в будь-яке інше час за ініціативою обирається їм Постійної комісії та в надзвичайних випадках. Великі Повноваження парламенту: він самостійно визначає порядок денний, вирішує питання про використання законодавчої ініціативи депутатів, приймає закони і поправки до Конституції, видає політико-адміністративні статути автономних областей, стверджує національний план і бюджет, ратифікує міжнародні договори, стежить за виконанням Конституції і законів, оголошує амністію. Органічні закони (в остаточному загальному голосуванні) повинні бути схвалені більшістю абсолютним повноважних депутатів, у той час як для звичайних законів вимагається більшість присутніх на засіданні. Парламент також контролює діяльність Уряду: він має право ознайомитися з його програмою, висловити йому довіру або осуд.

У період між засіданнями парламенту діє його Постійна комісія. Вона спостерігає за роботою Уряду і може рекомендувати парламентові розглянути декрети-закони, опубліковані Урядом в період між його засіданнями.

Главою держави є Президент. Він гарант національної незалежності, єдності держави і дії в країні демократичних інститутів. Президент обирається шляхом загальних прямих виборів при таємному голосуванні на 5 років, причому не може бути переобраний на третій термін. Повноваження Президента типові для глави держави демократичних більшості країн. Він, у зокрема, призначає Прем'єр-міністра і за його пропозицією міністрів, має право звільняти Уряду членів, призначає день виборів до парламенту, має право розпустити парламент, скликати його на надзвичайні сесії. Він може звертатися до парламенту з посланнями, промульгірует прийняті закони і має право вето, яке парламент може відхилити абсолютною більшістю голосів. Окрім законів Президент промульгірует також декрети-законів, що регламентують та інші декрети Уряду. В області міжнародних відносин за президентом закріплені наступні правомочності: він призначає (за поданням уряду) дипломатичних службовців, ратифікує міжнародні договори, оголошує війну та укладає мир; є верховним головнокомандувачем. Найбільш важливі президентські акти повинні бути контрасігновани Урядом.

При Президентові мається Державну раду - постійно діючий вищий консультативний орган, до складу якого входять голова Зборів Республіки, Прем'єр-міністр, голова Конституційного трибуналу, голови регіональних урядів, 5 діячів, названих Президентом, і 5 представників, обраних парламентом.

Уряд Португалії - Рада міністрів - є вищим органом правління. Він формується з представників партій, які володіють більшістю місць в парламенті, і складається з Прем'єр-міністра, міністрів, державних секретарів та заступників державних секретарів. Уряд визначає загальну лінію керівництва країною, розробляє державного бюджету, контролює діяльність адміністрації, вживає заходи, що сприяють соціально-економічному розвитку країни. Окрім того, бере участь у законодавчому процесі, використовуючи делеговані eму парламентом повноваження щодо прийняття законів. Уряд відповідальний перед Президентом і парламентом. Протягом 10 днів після призначення Прем'єр-міністра депутати повинні бути ознайомлені з урядовою програмою. У разі відхилення цієї програми, прийняття вотуму недовіри або двох резолюцій осуду з інтервалом не більше 30 днів абсолютною більшістю депутатів Уряд має піти у відставку.

расчет вентиляции производственного помещения