розповідь про гетьмана п дорошенка

Кримінальне право та процес
Кримінальне законодавство Португалії протягом XIX-XX ст. виявляє значний вплив які приймалися в країні конституцій. Перший Кримінальний кодекс 1852 закріпив проголошену конституціями 1821 і 1826 рр.. скасування тортур, таврування злочинців, членовредітельскіх і ганьблять покарань, хоча їм передбачені санкції за більшість злочинів були дуже суворими. В основному його упорядники орієнтувалися на зразки кримінальних кодексів Франції, Іспанії та інших європейських держав, а також КК Бразилії 1830

У 1807 р. в Португалії була скасована смертна кара, а в 1886 р. прийнятий новий Кримінальний кодекс, складений в більш ліберальному дусі. Його укладачі прагнули домогтися відповідності між тяжкістю злочинів і покарань, підкреслювали необхідність не тільки залякування, а й виправлення правопорушників, пом'якшення санкцій і т.п. Основні положення кодексу відповідали концепціям неокласичної школи карного права, мали буржуазно-ліберальний характер. В УК 1886 були детально розроблені такі інститути кримінального права, як форми вини, співучасть, стадії злочину, що обтяжують (їх у кодексі 34) і пом'якшують (їх 23) обставини та ін Серед передбачених санкцій не було ні страти, ні довічного ув'язнення. У 1929 р. прийнятий нині діючий Кримінально-процесуального кодексу, який проголосив демократичні принципи процесу, які не відповідали реальним умовам що панував у той час фашистського режиму.

Конституція 1976 сформулювала важливі положення в галузі кримінального права і процесу Португалії. У ній зафіксовано заборона катувань, страти, жорстоких, нелюдських бесчестящіх і покарань, підкреслена можливість застосування покарань або заходів безпеки лише за вироком суду і за умови дотримання законності (ст.24-30). Досить докладно регламентуються правила виробництва арешту та попереднього ув'язнення, сформульовані гарантії законності в кримінальному процесі. Конституція проголошує презумпцію невинності, право на захист, принцип змагальності в судовому процесі, забороняє використання доказів, отриманих із застосуванням насильства або інший незаконний спосіб. У ст.31 закріплений інститут Хабеас корпус, який дозволяє оскаржувати до суду взяття під варту кожного громадянина. На відміну від більшості буржуазних конституцій в неї включено норми про відповідальність за злочини проти національної економіки, за посадові злочини (ст.88, 120) та ін

Розвитку положень Конституції 1976 р. у сфері кримінального права служить прийнятий на її основі нині чинний Кримінальний кодекс Португалії 1982 При його підготовці була проведена декриміналізація малозначного злочину: через них встановлена, як правило, адміністративна відповідальність. Передбачений особливий режим покарань, орієнтований насамперед на виправлення, не тільки для неповнолітніх правопорушників, а й для так звані молодих дорослих (18-25 років). У КК 1982 проголошене вимогу, щоб позбавлення волі застосовувалося лише у випадку, якщо мети "ресоціалізації" правопорушника не можуть бути досягнуті за допомогою інших заходів. У кодексі передбачено широке застосування поряд з покаранням заходів безпеки (головним чином, медичного характеру), різних видів умовного засудження та заходів, які не пов'язані з позбавленням волі (штраф, загальнокорисних трудові послуги та ін).

У доповнення до КК 1982 видані закони, що регламентують виконання покарань і заходів безпеки, а також декрет-закон 1982 про відповідальність за адміністративні правопорушення. Після прийняття Конституції 1976 р. і нового КК суттєвих змін зазнало і законодавство з питань судоустрою і кримінального процесу: були прийняті закони про судах і прокуратурі, затверджено Статут суддів, в якому детально описані їхні функції, та інші акти.

У 1987 р. прийнято Кримінально-процесуальний кодекс, де по-новому вирішені багато питань, що відносяться до попереднього слідства і судочинства. У КПК чітко регламентується судовий контроль над попередніми розслідуванням, які здійснюються прокуратурою або поліцією. Передбачена спрощена процедура розгляду справ про деякі злочини, за якими, загрожує до 3 років позбавлення волі, і навіть "сама спрощена" процедура розгляду справ, за згодою обвинуваченого, якщо тому загрожує штраф або до 6месяцев позбавлення волі. Упорядковано й істотно спрощена система оскарження судових вироків. Серйозну увагу приділено гарантіям дотримання прав громадян.

физический метод дезинфекции