Головна

Класифікація законів та підзаконних актів про правоохоронної діяльності та органах, її здійснюють, на їх утримання

Виходячи з іншого критерію поділу права - залежно від змісту (предмета), всю сукупність законів та підзаконних актів про правоохоронної діяльності та органах, її здійснюва

чих, умовно можна класифікувати на наступні групи: акти загального характеру; нормативні правові акти про Конституційний Суд РФ; про суди загальної юрисдикції; про військових судах; про Вищу Арбітржно Суді РФ; про третейські суди; про статус суддів; про соціальний захист суддів і працівників апаратів судів РФ; про народні, присяжних, арбітражних засідателів; про прокурорський нагляд й органах прокуратури, про соціальне і матеріальне забезпечення працівників прокуратури; про державних органах забезпечення охорони порядку і безпеки: про органи внутрішніх справ, про Раду Безпеки РФ, ФСБ, СВР, про митних органах, органах податкової служби, про органи юстиції: нотаріат, адвокатуру; про недержавних організаціях забезпечення до правоохоронних: приватні детективні та охоронні служби: