Головна

Андорра. Князівство Андорра

Держава на Південно-заході Європи.

Територія - 465 кв. км. Столиця - м.Андорра-ла-Велья.

Населення - св. 65 тис. чол. (1998 р.), з них корінних мешканців (власне Андорри) - близько 20 тис.

Офіційна мова - каталонська.

Релігія - католицизм (99% віруючих).

Датою заснування андоррского держави вважається 819 р., коли чабанські громади одержали право незалежність. У Середні століття Андорра була феодальним володінням французьких графів де Фуа і іспанських єпископів Урхельскіх. У 1278 між ними було укладено угоду про спільне суверенітет над Андоррою ( "акт-пареаж"). Надалі права графів де Фуа перейшли до королів, а потім до президентів Франції. До 1993 р. Андорра офіційно була феодальним князівством під подвійним протекторатом Іспанії і Франції. Договір про добросусідство і співробітництво між Королівством Іспанія, Французькій Республікою та Андорра князівством, підписаний в 1993 р., закріпив її новий самостійний статус. У 1993 р. Андорра була прийнята в ООН.

Державний устрій

Андорра - унітарна держава. Адміністративно-територіальний поділ - 7 громад ( "парішей", тобто парафій).

Діє Конституція, схвалена на референдумі в 1993 р. і змінила Основний законодавчий акт 1866 За формою правління Андорра парламентська князівство (Principat). Політичний режим демократичний. Загальне виборче право для чоловіків було введено в 1933 р., а для жінок - в 1970 р. Політичні партії з'явилися тільки в 1975-1976 рр..

Законодавчий орган влади - однопалатний Генеральна рада (Consell General), найстарший після Ісландії парламент в Європі, що діє з 1419 Обирається загальним прямим голосуванням на 4 року та складається з 28 членів, у тому числі 14 - за системою пропорційного представництва і 14 - по 2 від кожного громади. Половина членів оновлюється кожні 2 роки. Генеральна рада контролює діяльність Уряду і стверджує держбюджету, обирає голову парламенту (Генерального Сіндіка) і його заступника. Парламент може делегувати законодавчі функції (з певного питання) Уряду.

Як глава держави виступають спільно 2 співправителя (Coprinceps) Андорри - єпископ Урхельскій (р.Сеу-де-Урхель, Іспанія) і Президент Франції, яким виплачується символічна данина. Вони є гарантами незалежності Андорри і її рівноправного добросусідства з Іспанією та Францією. Реальні повноваження співправителів обмежені Конституцією участю у підготовці міжнародних договорів, які стосуються внутрішньої безпеки, оборони та прикордонних проблем; інші функції глави держави здійснюються ними номінально і вимагають контрасігнатури Генерального Сіндіка або Глави Уряду.

Виконавча влада належить заснованому в 1981 Уряду у складі 8 Міністрів, які здійснюють керівництво внутрішньою і зовнішньою політикою країни. Глава Уряду (Cap de Govern) обирається Генеральною радою і формально призначається співправителями. Уряд несе політичну відповідальність перед парламентом. Якщо парламент винесе Главі Уряду вотум недовіри або відмовить у запрошенням ним вотум довіри, останній зобов'язаний подати у відставку, що має наслідком відставку всього Уряду. Зі свого боку, Глава Уряду після консультації із урядом може просити співправителів про достроковий розпуск Генеральної ради.

Правова система

Правова система Андорри в цілому відноситься до романо-германської сім'ї, проте право її залишається здебільшого некодіфіцірованним. Діють безліч звичаїв (адміністративні, цивільні, кримінальні та ін), зібраних в 2 приватні компіляції. Найбільш важливою з них є "Мануали Дигести" (Manual Digesto) в 6 томах, датована 1748 До інших джерел права відносяться прийняті парламентом Андорри закони, декрети співправителів, закони і звичаї Каталонії за станом на 1716, канонічне право, а також римське право, зібране у Третій Компіляції Каталонії (1704 р.). У деяких випадках застосовується іспанське та французьке законодавство. Згідно з Конституцією 1993 р. (п.3 ст.3) загальновизнаних принципів міжнародного права є складовою частиною правової системи Андорри.

Приватне право Андорри тісно пов'язане з історією права Каталонії. Остання запозичувалися князівством до 1716 р., поки сама Каталонія не втратила законодавчих повноважень, які перейшли до центральному урядові Іспанії. Характерною рисою сімейного права Андорри протягом сторіч була абсолютна одноосібна влада глави сім'ї, "вдома" (casa). Відповідно до Конституції за шлюбами з канонічним правом визнається сила цивільних шлюбів (п.1 ст.13), гарантується рівноправність подружжя (п.3 ст.13). Торговельне право розвинене слабко. Діють ряд декретів. Іноземцям заборонено мати у власності землю в Андоррі.

Трудове право Андорри також залишається нерозвиненим. До прийняття Конституції 1993 профспілки та страйки були заборонені. Чинна Конституція закріпила право на об'єднання трудящих, але обійшла мовчанням право на страйк.

Основним джерелом кримінального права є УК 1990 р., до прийняття якої в Андоррі не існувало писаного кримінального кодексу і суди традиційно застосовували звичаєве право. Смертна кара за всі види злочинів скасована в 1990 г., що підтверджено у ст.8 Конституції 1993 У ХХ ст. вона застосовувалася тільки один раз - в 1943 р.

Конституція встановлює ряд демократичних принципів судочинства. Зокрема, вона передбачає (ст.9), що по всіх справах затриманий повинен бути представлений в межах судді 48 годин. Кримінально-процесуальний кодекс Андорри, заснований на декретах співправителем і звичайному праві, був введений в 1984 р.

Судова система. Органи контролю

Відповідно до Конституції (ст.87) судова влада здійснюється цивільними суддями - бальї (Batlles), Трибуналом бальї (Tribunal de Batlles), Трибуналом судів (Tribunal de Corts) і правосуддя Вищим трибуналом Андорри (Tribunal Superior de la Justicia d'Andorra), а також відповідними головами цих судів.

Суд нижчої ланки (Batllia) має цивільне, кримінальне та адміністративне відділення. Бальї по першій інстанції одноособово розглядають усі цивільні та адміністративні справи, а також справи про незначні злочини. Справи про більш серйозні злочини розглядає Трибунал бальї у складі 3 суддів.

Трибунал судів розглядає по першій інстанції особливо важливі справи кримінальні, слухає апеляції на вироки, винесені бальї і Трибуналом бальї, а також спостерігає за виконанням покарань.

Вищий трибунал правосуддя Андорри очолює систему судів загальної юрисдикції. У ньому є три відділення: цивільне, карне і з питань адміністративного права та права соціального забезпечення. Вищий трибунал правосуддя виступає в якості апеляційної інстанції щодо Трибуналу судів у кримінальних справах і суддів-бальї у цивільних та адміністративних справах.

Вища рада правосуддя (Consell Superior de la Justicia) забезпечує незалежність і належне функціонування системи судової, призначає суддів і прокурорів, здійснює відносно них дисциплінарну владу. Рада складається з 5 членів, що призначаються за одному кожним із співправителів Андорри, Главою Уряду, головою парламенту та колективно - членами суддівської спільноти строком на 6 років. Термін повноважень суддів також становить 6 років.

Кримінальне переслідування здійснює прокуратура (Ministeri Fiscal) на чолі з генеральним прокурором держави (Fiscal General de l'Estat). Члени прокуратури призначаються Вищою радою правосуддя за порадою уряду на 6-річний строк.

Органом конституційного контролю є Конституційний трибунал (Tribunal Constitucional), який складається з 4 суддів, які призначаються за одним кожним із співправителем і по двоє - Генеральною радою. Судді не можуть перебувати на посаді більше двох 8-річних термінів поспіль. Крім розгляду запитів про конституційність законів, підзаконних актів та міжнародних угод, Конституційний трибунал дає тлумачення Конституції, вирішує спори про компетенцію між органами державної влади та місцевого самоврядування, а також виступає вищою апеляційною інстанцією по відношенню до судів загальної юрисдикції, коли рішення останніх порушують основні конституційні права осіб.