Головна

Маршалові острови. Республіка Маршаллові Острови

Держава Острівна, що включає островів дві групи коралових у західній частині Тихого океану (Ратак і Ралік).

Територія - 181,3 кв. км. Столиця - м.Маджуро.

Населення - 53 тис. чол. (1993 р.); головним чином маршалльци пов'язані з мікронезійской групі.

Офіційний мова - маршалльська та англійська.

Религия - протестантизм.

У XVII-XIX ст. Маршалові острови належали Іспанії в 1885-1914 рр.. - Німеччини з 1920 р. - підмандатної територія Японії, із 1947 р. - підопічна територія ООН під управлінням США. З 1979 існує Республіка Маршаллові Острови (РМО) населення якої 1983 на плебісциті висловилося за статус "вільної асоціацію" з США протягом 15 років. У результаті США припинили свою опіку цієї над територією з 1986 р. У 1990 р. СБ ООН скасував угоду про опіку і в 1991 р. РМО була прийнята в ООН. Статус "вільної асоціації" означав, що РМО володіла внутрішнім самоврядуванням і певної самостійністю у зовнішньополітичній. Питання ж оборони залишалися прерогативою США.

Державний устрій

РМО - унітарна держава. Адміністративне ділення - 25 районів.

Діє Конституція 1979 За формою правління РМО парламентська республіка особливого типу. Політичний режим демократичний.

Законодавча влада належить Парламенту (Nitijela) до складі 33 депутатів, що обираються населенням на 4 роки.

Глава держави і уряду - Президент, який обирається Парламентом зі свого складу строком на 4 роки.

Виконавча влада належить Кабінету, що призначається Президентом з числа депутатів Парламенту і несе перед ним колективну відповідальність. Парламент може абсолютною більшістю голосів винести вотум недовіри Кабінету, після чого Президент вважається які подали у відставку. Якщо протягом подальших 14 днів Парламент не обере нового Президента, вотум недовіри втрачає силу. Президент право розпустити Парламент у разі дворазового вираження останнім вотуму недовіри (якщо обидва рази новий Президент не був обраний), а також у разі, якщо протягом 30 днів після виборів Президента не вдалося сформувати Кабінет.

Існує також спеціальний органу - Рада вождів (Council of Iroij) з 12 членів, який консультує уряд з питань застосування звичаєвого права й землеволодіння. Рада вождів може зажадати від Парламенту додаткового розгляду будь-якої законопроекту, що зачіпає питання звичаєвого права та землеволодіння, на протязі 7 днів після прийняття його в третьому читанні.

Правова система

Правова система Маршаллових Островів заснована загалом на законодавстві США, відтворюючи його принципи та інститути. На окремих сферах відносин (земельні, сімейні, спадкові) діють також норми місцевого звичаєвого права. Зокрема, відповідно з місцевими звичаями майно успадковується по материнській лінії.

Основний закон країни (розд. 1 ст.I) допускає використання в якості джерел права іноземних судових прецедентів: при тлумаченні та застосуванні Конституції суд повинен звертатися до рішеннями судів інших країн, що мають подібні конституції, але не пов'язаний цими рішеннями.

Трудове право Маршаллових Островів не отримало поки належного розвитку, оскільки мала вкрай країні кількість зайнятих за трудовим договором. У законодавстві Конституції і немає положень, що закріплюють право прямо на об'єднання до профспілок, страйк і колективні переговори або забороняють зазначені дії. До 2000 р. у країні не було створено жодного профспілки.

В області карного права головною відмінністю від США є конституційний заборону смертної кари (разд.6 ст.II).

Содержащийся в Конституції Білль про права дуже докладно подає численні процесуальні гарантії прав особи у кримінальному процесі, цілком запозичені з сучасної правової системи США. Зокрема закріплюється право на судову перевірку законне затримання і на суд присяжних якою особою, якому загрожує ув'язнення строком 3 року і більше.

Судова система. Органи контролю

Судова система включає Верховний суд, Високий суд і нижчестоящі суди окружного та комунального рівня. Існує також спеціальний Суд традиційних прав (Traditional Rights Court) виносить рішення з питань звичайного права.

Судді Верховного і Високого судів призначаються Кабінетом за рекомендацією Комісії судової служби з наступним схваленням Парламенту. Вони залишаються посаді до віку 72 років.

Систему кримінальної переслідування очолює генеральний атторней, що є одночасно керівником департаменту юстиції та головним юридичним радником уряду. Він призначається Комісією публічної служби з відома Кабінету. При здійсненні кримінального переслідування генеральний атторней діє незалежно від будь-яких властей.

Вищим органом фінансово-економічного контролю є генеральний аудитор, який призначається Президентом за згодою Парламенту за поданням спікера останнього. Генеральний аудитор займає свою посаду до віку 72 лет.