Головна

Східний Тимор. Демократична Республіка Східний Тим

Держава в Південно-Східній Азії.

Територія - 14,9 тис. кв. км. Столиця - м.Ділі.

Населення - 880 тис. чол. (1997 р.), Тетум та інші народності.

Офіційні мови - Тетум і португальська.

Пануюча релігія - католицтво, є також мусульманська громада.

У 1520 східну частину острова Тимор почали колонізувати португальці, західна частина Тимору у 1613 р. закріпили за собою голландці. У 1945 р. Західний Тимор був включений до складу незалежної Індонезії. У 1975 Португалія надала своєї колонії Східний Тимор незалежність. 28 Листопада 1975 військово-політичний рух Фретілін (FRETILIN) проголосив створення незалежної Народно-Демократичної Республіки Східний Тимор, однак лише через 9 днів Індонезія захопила територію нової держави й оголосила її в 1976 р. своєю провінцією. Після більш 20 лет партизанської війни влада Індонезії в 1999 р. погодилися надати населенню Східного Тимору право на самовизначення. 30 серпня 1999 тут відбувся референдум, на якому перемогли прихильники незалежність. 25 жовтня 1999 була сформована Перехідна адміністрація ООН для Східного Тимору (Унта (UNTAET), яка взяла на себе контроль за процесом передачі влади легітимного восточнотіморскому уряду. Офіційно незалежність країни проголошено в ніч з 19 на 20 травня 2002

Державний устрій

Східного Тимору - унітарна держава.

Діє Конституція, прийнята установчими зборами в березні 2002 р. і набула чинності 20 травня 2002 одночасно з проголошенням незалежності країни. Політичний режим - напівпрезидентська республіка. Політичний режим - щоб демократія в процесі становлення.

Законодавча влада здійснюється Національним однопалатним парламентом, що обирається прямими загальними виборами строком на років 5. За Конституцією він повинен включати від 52 до 65 членів.

Парламент може достроково розпущений Президентом у разі серйозної кризи, що запобігає формування уряду або схвалення державного бюджету протягом більш ніж 60 днів, після консультації із політичними партіями, представленими в парламенті, і з Державною радою.

Коли парламент розпущений або на канікулах, ряд його функцій виконує Постійна комісія.

Глава держави - Президент, який обирається прямими загальними виборами строком на років 5. Допускається тільки одне переобрання. Відповідно до Конституції Президент є символом і гарантом національної незалежності і єдності держави, забезпечувати нормальне функціонування демократичних інститутів.

При Президентові та під його керівництвом діє Державна рада - політичний консультативний орган, що включає: колишніх президентів Республіки; спікера парламенту; Прем'єр-міністра; 5 громадян, обраних парламентом, і 5 громадян, призначених Президентом Республіки.

Виконавча влада належить Уряду на чолі з Прем'єр-міністром. Останній призначається главою держави за пропозицією партії або союзу партій з парламентською більшістю після консультації з політичними партіями, представленими в Національному парламенті. Інші члени Уряду призначаються Президентом за поданням Прем'єр-міністра. На спільних засіданнях під головуванням Прем'єр-міністра Уряд іменується Радою міністрів.

Уряд відповідальний Президенту Республіки і Національного парламенту за проведення внутрішньої і зовнішньої політики. Після призначення нового Уряду його голова представляє парламенту програму діяльності, за якою може бути проведене голосування. Для відхилення програми або винесення вотуму недовіри необхідно абсолютну більшість голосів членів парламенту. Президент має право звільнити Уряд, якщо Національна парламент відхилив програму останнього протягом двох послідовних разів, а також у разі висловлення Уряду вотуму недовіри або відмови у довірі.

Парламент може делегувати Уряду законодавчі повноваження з певних питань.

Правова система

Правова система Східного Тимору відноситься в цілому до романо-германського типу і знаходиться у стадії становлення. До 1975 р. тут застосовувалося португальське право, однак в період окупації його замінило індонезійське законодавство (див. розділ "Індонезія"). Дія останнього зберігається в Східному Тиморі на Перехідний період в такій мірі, в якій воно не суперечить Конституції нової держави.

Контури нової правової системи позначені в демократичній Конституції 2002 року, яка містить набір принципів і найважливіших норм, що відносяться до всіх основних галузях права.

Конституція (п.4 ст.2) визнає дію норм звичаєвого права, оскільки вони не суперечать Конституції і законам. На практиці звичаєве право широко застосовується в регулюванні шлюбно-сімейних і спадкових відносин, насамперед у сільській місцевості.

В Конституції (ст.9) також зазначається, що правова система Східного Тимору включає загальні або звичайні принципи міжнародного права. Ратифіковані і опубліковані в установленому порядку акти міжнародного права мають пріоритет над внутрішнім законодавством.

Економічний законодавство країни націлене на заохочення приватного підприємництва та залучення іноземних інвестицій. Конституція гарантує права власності, при цьому земля може належати на праві власності тільки восточнотіморскім громадянам.

Трудове законодавство у відповідності з Конституцією право гарантує на об'єднання в профспілки, страйки та колективні переговори.

Нова адміністрація Східного Тимору прагне розвивати кримінальне законодавство з врахуванням норм міжнародного права і грунтуючись на гуманістичних принципах. Зокрема, із видів покарання конституційно виключені смертна кара (п.3 ст.29) і довічне ув'язнення (п.1 ст.32).

Конституція передбачає низку основних гарантій демократичного судочинства. Накази про арешт або утримання під вартою повинні завжди представлятися для розгляду компетентним суддею в межах законного строку (п.2 ст.30). Кожен, хто незаконно позбавлений волі, має право подати скаргу Хабеас корпус, яка повинна бути розглянута судом у 8-денний термін у присутності обох сторін (ст. 33). Вересні У 2000 р. було прийнято новий КПК, проте колишній, індонезійська УПК продовжує застосовуватися у випадку прогалин у новому законодавстві.

Судова система. Органи контролю

Конституція закріплює незалежність судової влади, забороняє створення надзвичайних судів і судів для окремих категорій злочинів.

Під судової чолі системи знаходиться Верховний суд правосуддя, який одночасно є органом конституційного контролю і вищим органом електоральної юстиції.

У судову систему Східного Тимору також входять нижчестоящі суди загальної юрисдикції; Високий Адміністративний, Податковий та Лічильний суд та інші адміністративні суди першої інстанції; військові суди. Крім того, Конституція допускає створення і морських арбітражних (третейських) судів.

Голова Верховного суду правосуддя призначається Президентом із числа суддів Верховного суду правосуддя на 4-річний термін і затверджується парламентом. Один член Верховного суду правосуддя призначається парламентом, все решта - з рішенням Вищої ради магістратури.

Вища рада магістратури є органом адміністративного управління судовою системою. Він здійснює дисциплінарні повноваження щодо суддів і вирішує питання їх призначення, переміщення і просування по службі. Вища рада магістратури очолюється головою Верховного суду правосуддя і включає ще 4 членів, призначених (обраних) за одним відповідно: Президентом Республіки; Національним парламентом; Урядом; суддями із свого числа.

Високий Адміністративний, Податковий та Лічильний суд є вищим органом у ієрархії адміністративних, податкових та рахункових судів. Голова цього суду обирається суддями строком на 4 роки і затверджується парламентом. Високий Адміністративний, Податковий та Лічильний суд в якості виняткової інстанції здійснює контроль за державними витратами.

На прокуратуру Конституція покладає відповідальність за подання держави, здійснення кримінального переслідування, забезпечення захисту неповнолітніх, яких не було і інвалідів, захист демократичної законності та забезпечення застосування закону. Прокурори складають корпус судових службовців, ієрархічно організованих та відповідальних генеральному прокурору.

Вищим органом прокуратури є Генеральна прокуратура Республіки, що діє під керівництвом генерального прокурора. Останній призначається Президентом Республіки строком на 4 роки, відповідальний главі держави і має представляти щорічні повідомлення Національному парламенту.

Невід'ємною частиною Генеральної прокуратури є Вища рада прокуратури. Він очолюється генеральним прокурором і включає ще 4 членів, призначених (обраних) за одним відповідно: Президентом Республіки; Національним парламентом; Урядом; прокурорами зі свого числа.

Контроль за дотриманням прав людини здійснює омбудсман, що офіційно іменується "Проведор людини прав і справедливості", незалежний орган, який покликаний розглядати і прагнути залагоджувати скарги громадян проти публічних органів, засвідчувати відповідність актів з законом, запобігати несправедливості та ініціювати процес для їх усунення. Як і в інших країнах, омбудсман не приймає рішень по суті скарг, а лише направляє рекомендації компетентним органам. Відповідно до Конституції омбудсман призначається Національним парламентом абсолютним більшість голосів його членів строком на 4 роки.