Головна

Кримінальний закон: поняття, структура

Кримінальний закон - це правовий акт, який визначає загальні положення про кримінальну відповідальність, види конкретних злочинів і встановлює вид і міри покарання за вчинення злочинів. На сьогоднішній день єдиним кримінальним законом є Кримінальний кодекс Російської Федерації. Цей закон відрізняється внутрішньою єдністю, містить систему взаємопов'язаних кримінально-правових норм, визначає принципи, підстави та умови кримінальної відповідальності, ознаки конкретних злочинів і встановлює вид і розмір покарання за їх вчинення.

Головним джерелом кримінальноїправа є Конституція Російської Федерації, в якій містяться норми, спрямовані на регулювання кримінальних правовідносин. Так, у ст. 19 Конституції Росії зазначається: «Всі рівні перед законом і судом», в ст. 20 вирішується питання про застосування смертної кари, в ст. 50 зазначається: «ніхто не може бути повторно засуджений за одне і те ж злочин», у ст. 54 закріплюється принцип: «Закон, що встановлює або обтяжуючих відповідальність, зворотної сили не має».

Кримінально-правове значення мають і статті Конституції, що визначають права і свободи громадян і гарантії їх захисту, а також фіксують обов'язки громадян Російської Федерації.

Принципове значення має ст. 51 Конституції, відповідно до якої ніхто не зобов'язаний свідчити проти самого себе, свого чоловіка і близьких родичів, коло яких визначається федеральним законом. Відповідно до цього положення, близьких родичів не можна притягати до кримінальної відповідальності за відмову віддачі свідчень щодо чоловіка або інших родичів, коло яких визначено федеральним законом.

Кримінальний кодекс РФ складається з двох частин: загальної та особливої.

У загальній частині містяться загальні положення, які визначають принципи, підстави, умови кримінальної відповідальності, поняття і цілі покарання, систему покарання, порядок призначення покарання, а також умови і порядок звільнення від покарання, умови застосування медичних та виховних заходів.

Положення загальної частини в КК РФ розташовані таким чином:

1. Кримінальний закон.

2.Злочин.

3. Покарання.

4. Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

5. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

6. Примусові заходи медичного характеру. У особливою частини КК РФ містяться описи конкретних видів злочинів і вказуються види і розміри покарань, передбачених за їх вчинення. Особлива частина складається з наступних розділів:

1. Злочини проти особи.

2. Злочини у сфері економіки.

3. Злочини проти громадської безпеки та громадського порядку.

4. Злочини проти державної влади.

5. Злочини проти військової служби.

6. Злочини проти миру і безпеки людства. Сучасна доктрина російського кримінального права відображає таку ієрархію цінностей: особистість - суспільство - держава. Тому в Особливій частині КК РФ на першому місці знаходяться злочини, що посягають на особистість, її права та інтереси, а лише потім - злочини проти держави.

Загальна і особлива частини КК РФ тісно пов'язані між собою. Загальні положення, сформульовані у загальній частині, конкретизуються в нормах особливої частини. Застосування норм особливої частини неможливо без урахування положень загальної частини.

На практиці недостатньо встановити ознаки діяння, зазначені в певній статті особливої частини. Необхідно зіставити це діяння із загальними ознаками злочину, з іншими загальними положеннями, що визначають умови кримінальної відповідальності та умови звільнення від неї. Тільки спираючись на загальні положення норм загальної частини і точно визначивши відповідність конкретного діяння ознаками відповідного злочину,зазначеним у особливої частини, можна правильно вирішити питання, чи підлягає особа кримінальної відповідальності і який саме.