Головна

Характеристика правомірного й протиправної поведінки

Поведінка суб'єктів права, врегульованій правовими нормами, є юридично значимим. Воно може відповідати або не відповідати нормам права, тобто бути або правомірним, або протиправним.

Правомірна поведінка - це передбачене правовими нормами, припустиме з точки зору інтересів громадян, органів, організації, всього суспільства поведінка суб'єктів права, яке гарантується і охороняється державою.

Головна ознака правомірного поведінки - його відповідність нормам права. Визначити правомірність поведінки можна, тільки зіставивши йогоз правилами, що містяться в нормах права.

Правомірна поведінка характеризується наступними рисами: об'єктивної і суб'єктивної сторонами та наслідками. З об'єктивної, або зовнішньою, сторони правомірна поведінка завжди відповідає нормативним норми права.

З суб'єктивної сторони правомірна поведінка виражає розуміння людиною свого громадянського обов'язку, необхідності несення юридичної відповідальності за свої неправомірні справи і вчинки, його свідоме і сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків, повага до прав і інтересів інших громадян.

Наслідками правомірного поведінки є формування і зміцнення громадського порядку, режиму законності, стійкості і стабільності правовідносин у суспільстві, забезпечення законних прав та інтересів громадян.

Правомірне поведінка властива більшості членів суспільства. Воно сприймається ними як нормальний і типовий спосіб життя і схвалюється суспільством. Завдяки правомірному поведінці в суспільстві зберігається спокій, забезпечується прогресивний розвиток, затверджуються такі соціальні цінності, як законність і правопорядок, повага до прав і свобод громадян, виконання юридичними і фізичними особами своїх обов'язків.

Для суспільства байдуже, якими мотивами керується людина при правомірна поведінка. Головне полягає в тому, що він діє правомірно, не порушує приписів законів, інших нормативних правових актів.

У теорії права вчені виділяють наступні види правомірної поведінки: активне, пасивне, яке називається також конформістським, і маргінальне.

Активне правомірне поведінка властива людям, досить добре знають законодавство і використовують його у своєму житті та діяльності. Така поведінка не тількизабезпечує законність діяльності громадянина, а й сприяє правомірному поведінці інших суб'єктів права. Особливе значення активну правомірна поведінка має для державних органів та посадових осіб, оскільки не залишає без відповідної реакції порушення ними законності і правопорядку.

Цінність активного правомірного поведінки полягає також у тому, що воно орієнтоване на приписи законодавства і людина при цьому керується не тільки власними інтересами, інтересами близьких людей, їх думкою та пропозиціями, які можуть і не відповідати нормам права.

Пасивне, або конформістської, поведінка характеризується тим, що людина в своєму житті і діяльності не орієнтується на законодавство, а діє відповідно до власних уявлень про правильне життя. Нерідко він свідомо ухиляється від виконання приписів правових норм.

Пасивна поведінка, як правило, властиво людям, які не знають законодавства, які не мають досвіду юридичної відстоювання своїх порушених прав, що відносяться з недовірою до юридичним органам - міліції, прокуратурі, судах, які, на їхню думку, можуть притягнути до відповідальності невинної людини. Тому вони ведуть себе пасивно в сфері права, хоча і не порушують його розпоряджень.

Цінність пасивного правомірного поведінки людини полягає в тому, що він сам не порушує норм права і не руйнує соціальних підвалин суспільства. Недолік його виражається в тому, що при пасивному поведінці можливі порушення приписів законодавства іншими людьми, в тому числі і вщодо даної людини, який дотримується пасивного правомірного поведінки і який не стане звертатися до відповідних органів за захистом своїх порушених прав.

Маргінальне, тобто прикордонне правомірна поведінка характеризується тим, що воно забезпечується тільки страхом покарання. Людина може знати законодавство, а може і не знати, але його ставлення до права визначається в основному відповідальністю, яка передбачена за правопорушення. У разі м'якості відповідальності небудь певної втрати почуття страху людина може вчинити правопорушення. Саме тому така поведінка характеризується як прикордонне, тобто що знаходиться на кордоні між правомірним і протиправним поведінкою. Такі люди, при їх правомірне поведінку, є потенційно небезпечними, оскільки можуть вчинити правопорушення.

Дане поділ є умовним, оскільки один і той ж людина, ведучи себе правомірно, в різних ситуаціях може бути або активним, або конформістом, або знаходитися в прикордонному, маргінальному стані.

Протиправну поведінку характеризується протилежними рисами. Об'єктивно воно не відповідає нормам права, приписами законів, інших нормативних правових актів, порушує їх.

З суб'єктивної сторони протиправне поведінка свідчить про байдуже ставлення особи до суспільних норм, правових приписами держави, або про свідоме і цілеспрямоване їх порушенні, що висловлює антисоціальні схильності суб'єкта, його психологічно негативну оцінку правил життя людей, їх прав і свобод.

Наслідками протиправної поведінки є руйнування соціальних цінностей суспільства, а саме: рівноправного ставлення людей одиндо одного, поваги прав і свобод людини, її гідності, недоторканності особи, власності. Чим більше правопорушень, тим сильніше розриваються і порушуються соціальні зв'язки, в суспільстві розвивається нестабільність відносин, яка може призвести до повної анархії, свавілля і влади грубої сили.

Для характеристики правопорушення мають значення ті мотиви, якими керувався людина в момент здійснення правопорушення, які інтереси і потреби він намагався задовольнити і які цілі досягти.

Корисливі правопорушення пов'язані з незаконним придбанням матеріальних та інших цінностей з метою збагачення. Цей вид правопорушень має самий різний характер. У Росії він придбав широке поширення в 90-х гг.XX в., У зв'язку з наслідками проведення реформ і зміною форм власності.

Безмотивної правопорушення вчиняються без видимих причин і цілей. Вони носять спонтанний і ситуативний, нерідко навіть не спровокований, характер і являють собою злочинний кураж, хуліганство. Нерідко вони вчинені в алкогольному або наркотичному сп'янінні.