Головна

Принципи юридичної відповідальності

Юридична відповідальність є засіб покарання правопорушника за заподіяну шкоду громадянам, юридичним особам, що існує в суспільстві правопорядку, інших соціальних цінностей, а також спосіб відновлення порушених прав та відшкодування заподіяних збитків. Тому порядок притягнення до відповідальності і заходів, які застосовуються державою при настанні юридичної відповідальності,не можуть бути довільними, вони повинні відповідати певним вимогам, які в юридичній науці отримали назву принципів юридичної відповідальності. До їх числа відносяться принципи законності, обгрунтованості, справедливості, права на захист, презумпції невинності, невідворотності відповідальності, доцільності, своєчасності і одноразово.

Законність юридичної відповідальності означає, по-перше, дотримання державним органом законодавства, що передбачає процедуру притягнення до відповідальності і, по-друге, можуть бути застосовані тільки ті міри покарання, що передбачені чинним законодавством, і в межах повноважень даного органу.

Принцип обгрунтованості виражається в застосуванні відповідальності, відповідно до наявних законно встановленими об'єктивними доказами, що підтверджують провину правопорушника.

Принцип справедливості являє собою точну відповідність відповідальності небезпеки правопорушення і ступеня провини правопорушника.

Надання правопорушнику права на захист, відповідно до чинного законодавства, є дуже важливим принципом юридичної відповідальності, оскільки в іншому випадку можливий свавілля щодо осіб як вчинили, так і не зробили правопорушення. Ніхто не може бути притягнений до юридичної відповідальності до тих пір, поки не доведена вина правопорушника - такий основний зміст принципу презумпції невинності.

Принцип невідворотності відповідальності означає, що ніхто не може бути звільнений від відповідальності з підстав, не передбачених у законі. Будь-який правопорушник повинен бути притягнутий до відповідальності поза незалежності від його посадового положення, національних, релігійних чи інших особливостей. Однак при залученні до юридичної відповідальності повинні враховуватися змінив стані здоров'я правопорушника, його поведінку після вчинення правопорушення, матеріальне, сімейний стан та інші обставини, які дають підстави вважати, що застосування відповідальності не відповідає її цілям і завданням. Облік перерахованих обставин утворює принцип доцільності.

Принцип своєчасності означає залучення правопорушника до відповідальності одразу після вчинення правопорушення або, у всякому разі, не пізніше термінів, встановлених законодавством.

Принцип одноразовості юридичної відповідальності полягає в тому, що правопорушник не може бути притягнутий кілька разів до юридичної відповідальності одного виду або до різних видів юридичної відповідальності. Наприклад, за кримінальне правопорушення він не може бути двічі судимий. Не може також залучатися, допустимо, до кримінальної та адміністративної відповідальності. Вона повинна бути разової і одного виду, в залежності від виду правопорушення.

Підстави, умови юридичної відповідальності і її припинення. Підставою юридичної відповідальності є правопорушення. Його вчинення означає виникнення правовідносини відповідальності.

Існують три стадії відносин відповідальності:

1) вчинення правопорушення і виникнення правовідносин відповідальності;

2) оцінка правопорушення і особи правопорушника компетентними державними органами і визначення міри відповідальності;

3) реалізація юридичної відповідальності. Умовою юридичної відповідальності є прийняті, відповідно до закону, акти державних органів про притягнення правопорушників до юридичної відповідальності. Умови юридичної відповідальності, що містяться в акті, включають в себе вид і міру реальної відповідальності, порядок її виконання, характер і способи примусового впливу направопорушника у разі невиконання ним покладених обов'язків.

Слід розрізняти правовідносини відповідальності і несення відповідальності. Правовідносини відповідальності - це обов'язок правопорушника зазнати певні позбавлення, які визначив уповноважені державний орган. Несення відповідальності представляє собою виконання обов'язку зазнавати позбавлення, в тому числі примусово.

Припинення юридичної відповідальності, як і її наступ, пов'язане з юридичним фактом. Для різних видів юридичної відповідальності юридичне значення мають різні факти. Кримінальна відповідальність припиняється у зв'язку з амністією, помилуванням, відбуванням покарання, закінченням терміну давності. Адміністративна, цивільна та дисциплінарна відповідальність припиняються, в основному, в результаті виконання обов'язків відповідальності.

У цьому випадку припиняється та правовідношення відповідальності, тобто несення обов'язки перетерплювати покарання правопорушником і наявність права в уповноважених органів застосовувати примус. При припиненні правовідносини відповідальності юридична або фізична особа знову набуває статус повноцінного суб'єкта права і перестає бути правопорушником.