Головна

Форми правової пропаганди

У діяльності органів прокуратури склалися різні форми правової пропаганди. Найбільш поширеними з них є: доповіді, лекції, бесіди, вечори запитань і відповідей, зустрічі за "круглим столом", виступи в пресі, по радіо і телебаченню.

Говорячи про ефективність різних форм правової пропаганди, слід виділити ті з них, які дозволяють прокурору зустрітися безпосередньо з громадянами. Перевага доповідей, лекцій і бесід полягає в тому, що люди чують живе слово прокурора, можуть поставити їм хвилюючі їх питання і отримати на них відповіді, висловити свої пропозиції щодо обговорюваної проблеми. Живе враження про зустрічі зпрокурором залишають вечори запитань і відповідей. Вони організовуються в клубах, в житлово-експлуатаційних управліннях, на підприємствах, в громадських організаціях, у навчальних закладах. Учасники таких зустрічей отримують відповіді на задані ними питання, в той же час вони можуть звернутися до прокурора зі скаргою або заявою про порушення прав. Повідомлення громадян про будь-яке правопорушення служить для прокурора приводом для порушення кримінальної справи. Проте в яку б форму не було прибраний виступ прокурора - доповідь, бесіда, стаття у пресі, виступ по радіо чи телебаченню - воно не повинне носити повчальний характеру, містити виклад загальновідомих істин. Це не виробляє належного емоційного впливу на читачів і слухачів.

Найбільш досвідчені й кваліфіковані прокурори беруть участь в роботі освітніх юридичних закладів, різного роду організацій з підготовки та перепідготовки кадрів. Тим самим вони сприяють виключенню правового нігілізму, розуміння нового законодавства, вмінню застосовувати закони в господарської та іншої діяльності.

Підтримуючи тісні ділові контакти з органами громадської самодіяльності - добровільними дружинами з охорони громадського порядку, органами муніципальної міліції, прокурори надають їм необхідну правову допомогу. Вони проводять також правораз'яснітельную роботу в місцевих органах самоврядування.

Значне місце в правовій пропаганді займають повідомлення прокурорів на зборах трудових колективів та громадських організацій про результати проведення перевірок, дотримання законності на перевіряються підприємствах, в установах і організаціях.При принесенні протесту на що суперечить закону правової акт (ст. 23 Закону про прокуратуру) або подання про усунення порушень закону (ст. 24 Закону) прокурор бере участь у його розгляді колегіальному тим органом, куди спрямовані протест або подання. Якщо встановлені порушення закону носять поширений характер, то подання за пропозицією прокурора обговорюється на зборах колективу працівників чи громадської організації. Виступ прокурора при таких обговореннях є ефективною формою пропаганди права, служить важливим засобом попередження порушень законності.

В умовах гласності і демократії стало обов'язковим правилом інформувати трудящих про вчинені злочини та умовах, їм сприяли. Недостатня інформація про скоєні правопорушення породжує "різного роду чутки і домисли, сіє сумнів у можливості правоохоронних органів забезпечити безпеку громадян, створити обстановку законності, успішно розкрити і розслідувати злочину. У зв'язку з цим важливо - при неухильному дотриманні вимог закону про таємницю слідства (ст. 139 КПК), - щоб населення міста, району, робітничого селища було своєчасно поінформоване про скоєні злочини загальнокримінальної характеру (вбивства, бандитські та розбійні напади і т. д.). Якщо скоєний злочин пов'язано з виробничою діяльністю (розкрадання, хабарництво, порушення правил охорони праці та ін), прокурори інформують про це трудовий колектив або громадську організацію. При цьому прокурорам слід уникати прагнення до сенсаційності при підготовці інформації про скоєні злочини. Підчас засоби масової інформації з подачіпрокурорів налаштовують громадську думку проти особи, підозрюваної у вчиненні злочину, хоча його вина ще не доведена і суд не визнав його винним у вчиненні злочину і не призначив йому покарання. Це в істотному ступені ускладнює розкриття і розслідування злочинів і нерідко тягне за собою постанову судом, незаконних вироків. За всіх умов це призводить до порушення конституційного принципу презумпції невинності.

Виступи журналістів у пресі, по радіо і телебаченню на юридичні теми мають важливе значення в пропаганді права. Однак багато хто з журналістів є особами, юридично не обізнаними, і тому допускають неточності і помилки в юридичній оцінці правопорушення, спотворюють їх фактичну сторону. Все це негативно впливає на формування громадської думки, ставлення громадян до правоохоронних органів та їх працівникам. Щоб уникнути цього прокурори встановлюють ділові контакти з працівниками засобів масової інформації. Прокурори систематично зустрічаються з журналістами на прес-конференціях, за "круглим столом", інформують їх про діяльність прокуратури і характер прийнятих рішень. Журналісти запрошуються на засідання колегій Генеральної прокуратури, прокуратур республік, країв і областей.

Коли потрібно опублікувати у пресі матеріал про розкритті та розслідуванні злочину зі складними доказами або про проведену багатопланової прокурорській перевірці, обов'язок прокурора полягає в тому, щоб надати допомогу журналісту у викладі результатів виконаної роботи. Стало поширеним правилом, коли в місцевих газетах поміщаєтьсяпостійна рубрика: "У прокуратурі", "За протестом прокурора", "Прокуратура перевірила" та ін У них регулярно публікуються матеріали прокурорських перевірок, розкриття і розслідування злочинів, повідомлення про проведені засіданнях колегій та інших організаційних заходах щодо зміцнення законності та посилення боротьби з злочинністю. Для того, щоб виступ у пресі було дієвим, в тих же газетах поміщається рубрика "Слідами наших виступів". У них публікуються відповіді керівників державних органів та громадських організацій про вжиті заходи.

З метою вдосконалення взаємодії прокурорів із засобами масової інформації Генеральний прокурор РФ видав наказ № 45 від 8 липня 1998 р. "Про завдання органів прокуратури по взаємодії із засобами масової інформації, вдосконалення громадських зв'язків", в якому визначено порядок здійснення цієї діяльності, її організації, ряд конкретних форм і методів здійснення.

У прокуратурах суб'єктів РФ правова пропаганда здійснюється на основі спеціалізації. Це означає, що з конкретних проблем виступають прокурори, які досконало володіють відповідним законодавчим матеріалом. Наприклад, прокурори управлінь і відділів нагляду за виконанням законів і законністю правових актів виступають на теми, пов'язані з дотриманням трудового законодавства, прав громадян у комерційних та інших недержавних організаціях, законодавства про приватизацію. Прокурори управлінь і відділів по нагляду за виконанням законів органами дізнання та попереднього слідства виступають з проблем, пов'язаних з боротьбою із злочинністю, розкриттям та розслідуваннямзлочинів, припиненням і попередженням правопорушень і т. д. Спеціальні теми доповідей і бесід доручаються прокурорам, який здійснює нагляд за виконанням законів про неповнолітніх. Прокурори, які беруть участь у цивільному судочинстві, присвячують свої виступи дотримання сімейного законодавства, права громадян на житло (в даний час значне місце в цій тематиці займає приватизація житла), правового оформлення різного роду операцій, охорони честі і гідності громадян і т. д.

Практика виробляє нові, сучасні форми правової пропаганди; які отримують широке застосування. Так, багато хто. прокурори частіше стали використовувати в цих цілях телебачення, прес-конференції. При реалізації підсумків наглядових перевірок проводиться демонстрація фотоматеріалів на зборах трудових колективів. Фотознімки публікуються у місцевій пресі, щоб показати, наскільки ефективно і дієво втручання прокурора, практикується виготовлення спеціальних стендів, на яких містяться фотографії, зроблені в період перевірки, і ті, на яких висвітлено становище після втручання прокурора.

Позитивні відгуки отримує і така форма правової пропаганди, як радіо - і телерепортажі, які ведуться з засідання колегій прокуратур, на яких обговорюються актуальні для регіону проблеми зміцнення законності і правопорядку.