Головна

Пропаганда законів - важливенапрям у діяльності прокуратури

У зміцненні законності в державі важливе значення має правове виховання громадян. Формування правової держави, реформа політичної системи і впровадження нових форм господарювання вимагають вжиття ефективних заходів з правового виховання населення, організації юридичного всеобучу як єдиної загальнодержавної програми, яка охоплює всі верстви населення, всі кадри як у центрі, так і на місцях.

Практика прокурорського нагляду за виконанням законів показує, що деякі посадові особи допускають порушення закону не "по злому наміру", а внаслідок своєї юридичної необізнаності.

В даний час в умовах формування правової держави сфера діяльності прокурорів і слідчих з правової пропаганди значно розширена. Мова йде не тільки про правовий освіті населення, але і про підвищення правової культури в діяльності державних органів, відомств, громадських організацій та посадових осіб. Багато посадові особи, які мають вищу економічну, технічну освіту, додатково навчаються в юридичних вузах, отримують вищу юридичну освіту. У цьому навчальному процесі поряд з професорсько-викладацьким складом навчальних закладів беруть участь найбільш теоретично підготовлені прокурори.

Усією своєю діяльністю прокуратура сприяє вихованню посадових осіб і громадян у дусі сумлінного виконання своїх конституційних обов'язків, дотримання законів і правил гуртожитку. Пропаганда права є найбільш ефективним засобом виконання цього завдання, одним з основних напрямів діяльності органів прокуратури на сучасному етапі. Це означає, що яке б посадове становищепрацівник прокуратури обіймав, яким би ділянкою нагляду за виконанням законів він ні відав, пропаганда чинного законодавства є його обов'язковою функцією.

Генеральний прокурор СРСР у своєму наказі № 69 від 29 вересня 1987 р. "Про заходи щодо докорінної перебудови і подальшого вдосконалення участі органів прокуратури у пропаганді радянських законів" відзначав, що участь прокурора і слідчих у пропаганді законів є не тільки одним з основних напрямів їх діяльності , але й невід'ємною частиною всієї системи заходів по боротьбі із злочинністю та іншими порушеннями законності. Правова пропаганда, що проводиться органами прокуратури, це не тільки правове просвітництво, яке має на меті ознайомити громадян і посадових осіб з знову прийнятим законом. Пропаганда права повинна бути підпорядкована успішному вирішенню завдань політичного, державного, економічного, національно-культурного будівництва в державі.

Передова практика прокурорів щодо здійснення правової пропаганди виробила основні напрями в цій роботі, які в даний час є актуальними. Ці напрямки полягають в наступному: - сприяти успішному вирішенню завдань, що стоять перед державою в процесі перетворення всіх сфер державного і суспільного життя, соціально-економічного розвитку країни, усілякого розгортання демократії; - створювати обстановку нетерпимості до таких антисоціальних явищ, як посягання на всі форми власності , хабарництво, пияцтво, наркоманію, зневажливе ставлення до правил гуртожитку; - роз'яснювати юридичним та фізичним особам їх права і обов'язки у вирішенні загальнодержавнихзавдань, закріплених у Конституції Російської Федерації; - забезпечувати всебічну захист прав і законних інтересів громадян, боротьбу з фактами бездушного ставлення до долі людей, проявами бюрократизму, формалізму, з усім тим, що перешкоджає оздоровленню нашого суспільства; при цьому особливо підкреслюється роль судових і прокурорських органів у захисті честі й гідності громадян; - сприяти розкриттю можливостей громадян щодо зміцнення законності і правопорядку в країні, боротьбі з кримінальною злочинністю, створення обстановки нетерпимості до осіб, що здійснюють різного роду правопорушення, усунення причин і умов, що сприяють цим негативним явищам; - використовувати можливості кіно, радіо, телебачення, інших засобів масової інформації для пропаганди діяльності органів прокуратури, показу зразкового виконання своїх обов'язків прокурорами та слідчими, формування громадської думки про політичне та державне призначення органів прокуратури та їх ролі у зміцненні законності та правопорядку в країні. Це особливо необхідно в даний час, коли у зв'язку зі зростанням злочинності і погіршенням її характеристик в істотному ступені знизилися престиж і авторитет правоохоронних органів.

Важливе місце у роботі органів прокуратури займає правова пропаганда в молодіжному середовищі. Формування у них активної життєвої позиції, нетерпимого ставлення до порушень і порушників законів вимагає особливих зусиль і особливого вміння. Особливо активно ця робота повинна проводитися серед учасників так званих неформальних об'єднань молоді. Правовиховний діяльність серед неповнолітніх має важливепопереджувальне значення в боротьбі з злочинністю та іншими правопорушеннями. Соціологічні дослідження, проведені НДІ проблем зміцнення законності та правопорядку при Генеральній прокуратурі РФ спільно з Генеральною прокуратурою Російської Федерації, підтверджують, що багато неповнолітніх, як з учнівської, так і з робочої молоді, не мають елементарних правових знань. Вони не знають, з якого віку неповнолітні підлягають притягненню до кримінальної відповідальності, які види відповідальності передбачені законом, які протиправні дії кримінально карані і т. д. Спеціальні лекції та бесіди слідчі та прокурори проводять серед батьків, посадових осіб та інших працівників державних органів і громадських організацій, що займаються вихованням неповнолітніх. Певна робота проводиться прокурорами серед викладацького складу середніх та вищих навчальних закладів, педагогів та вихователів виправних установ.