Головна

Опіка та піклування

Самостійність у сфері приватного права і тим самим повноправність не були в римській юридичної традиції обставиною безумовним і неминущим. Визнавалося, що існують умови, за яких можливість активної участі в комерційному обороті та у встановленні взагалі приватноправових відносин (те, що в пізніший час стало розумітися як дієздатність) обмежується на користь інших осіб. Таким чином, римське право виходило з того, що можуть бути суб'єкти з частковим або з обмеженим статусом. Такі обмеження правового становища осіб. відбувалися з приводу опіки чи піклування. Предметом опіки чи піклування могли бути тільки особи (personae), притому цілком говорити про законне зміст опіки та піклування можна тільки щодо осіб рівнозначного цивільного та станового статусу.