Головна

Джерела римського права

Загальна концепція римської правової культури передбачала, що вимоги права визначаються, по-перше, власними для даного народу установленнями, або правом цивільним у широкому сенсі, по-друге - погодженістю з природним розумом гуртожитку, едінообщім для всіх народів, або правом загальнонародним (jusgentium) . Якщо перше вважається головним джерелом політичних і сімейних установлень, то другим «введені майже всі договори», воно служить основою для організації комерції, обороту і т.д. Власне даного народу право може складатися з писаного права і з неписаного; до останнього переважно відноситься звичай. Природне право вважається незмінним, бо воно встановлено Божественним провидінням, виражає неминущу спільність умов гуртожитку. На відміну від нього право цивільне, або встановлене народом, може змінюватися «або безмовним згодою народу, чи іншим пізнішим законом». Це писання ізмінюване право і може вважатися джерелом норм права у власному значенні. Внутрішній підрозділ, прийняте в римській юриспруденції, відображало далі вже відмінності за формою утворення цих норм: закони і постанови римського народу, визначення Сенату, укази посадових осіб, постанови государя, відповіді або консультації правознавців.