Головна

Основні етапи історичного розвитку римського права

Формування і розвиток римського права як цілісної і єдиної правової системи розпадається на дві самостійні - як за своїми закономірностям, так і за своїм значенням для складання принципів та інститутів римського права - епохи. Перша епоха - це становлення і розвиток римськогоправа в рамках державності Древнього Риму та у зв'язку із загальною античною культурою (VIII ст. до н.е. - V ст.н.е.). Друга епоха - це сприйняття історичної традиції римського права іншими народами в рамках власної державності чи в інтересах безпосередній юридичної практики, з метою чи юридичної науки і освіти (з VI ст. н.е. по теперішній час). Хоча саме на другу епоху доводиться змістовний та формальний розквіт римського права, античне римське право, право Стародавнього Риму, прийнято кваліфікувати як класичне римське право, яке представляє зразок догматичної конструкції і розуміння різних інститутів.