Головна

Виникнення дуально-родового шлюбу

Придушення можливості задоволення статевого інстинкту всередині праобщіни спонукало до пошуків статевих партнерів в інших громадах. У свою чергу завязування статевих стосунків між членами різних праобщін робило можливим повну заборону статевого життя всередині кожного з первісних колективів. Коли цю заборону остаточно утвердився і часткова, тимчасова акойтія перетворилася на повну, кожна праобщіна перетворилася в рід і відповідно виникла дуально-родова організація. З її появою статеві звязки перестали бути невпорядкованість, проміскуітетнимі. Вони були введені в соціальні рамки. На зміну проміскуїтет прийшов груповий дуально-родовий шлюб.

Становлення людського суспільства з необхідністю передбачало приборкання і введення в соціальні рамки двох найважливіших біологічних інстинктів - харчового й статевого. Першим був стримав і харчової. Виникли первісно-комуністичні відносини розподілу. З появою дуально-родового шлюбу був приборкати і поставлений під контроль соціальний статевий інстинкт. Тим самим завершився процес становлення людини і суспільства. На зміну що формується людям (пралюдям), що жили в суспільстві формується (праобществе), прийшли готові, що сформувалися люди, та готовий сформувався людське суспільство. Як уже зазначалося, це відбулося приблизно 35-40 тис. років тому.

Дуально-родовий шлюб припускав існування певних прав і обовязків між сторонами - пологами. Кожен рід, який входив до дуальну організацію, суворо забороняючи статеві звязку між своїми членами, наказував їм вступати в такі відносини з членами іншого роду. Цим соціальне регулювання статевих відносин і обмежувалося. Для кожної конкретної людини обовязок вступати в статеві відносини тільки з членом іншого роду було лише вказівкою на коло осіб, усередині якого він мав право шукати статевих партнерів, і тільки. Хто ж конкретно з даного кола осіб ставав його статевим партнером і на який час, це визначалося лише доброю волею людей, що вступають у звязок. Вступ у статеві відносини осіб, які належали до різних половин дуальної організації, що не давало їм ніяких прав один на одного і не накладав на них жодних обовязків. Тому їх індивідуальні відносини шлюбом не були. Індивіди, взяті самі по собі, у шлюбі не перебували. Браком було лише звязок між двома групами, двома родами.

Цілком зрозуміло, що члени родів, що складали дуальну організацію, жили окремо. Кожен з родів був самостійним соціоісторіческім організмом, первісної общиною. Дуально-родової шлюб був дісекономіческім (грец. дис, лат. Dis - приставка, що означає поділ, відділення, заперечення) і діслокальним. У цих умовах людина все життя належав колективу, в якому народився, тобто до того, якому належала його мати. Тому початкові пологи були материнськими.

Доповнити уявлення про відносини індивідів в епоху неподільного панування групового шлюбу дозволяють дані етнографії. Як уже зазначалося, у багатьох народів докласового суспільства існувала свобода дошлюбних відносин підлог (під шлюбом тут розуміється індивідуальний шлюб). Свобода ця не означала відсутність якого-небудь соціального регулювання. Дошлюбні статеві відносини, як і все інше, що регулювалися акойтним забороною. Люди, що належали до одного роду, не могли вступати в звязок.

Але в інших відносинах індивіди були вільні. Звязку між окремими особами носили різний характер. У початку статевого життя звязку між молодими людьми були короткочасними й епізодичними. У подальшому на грунті взаємних потягів і симпатій утворювалися досить постійні пари.

Відносини між даними юнаків і даної дівчиною підтримувалися протягом тривалого часу і могли завершитися шлюбом, хоча і зовсім не обовязково. Однак поки шлюб не був укладений, відносини між партнерами, наскільки б міцними не представлялися, не тягли за собою жодних прав і ніяких обовязків по відношенню один до одного. Вони ніяк не санкціонувалися суспільством. Такого роду явище можна було б назвати парування. Парування грунтувалося на взаємний потяг чоловіка і жент Київщини і могло бути в будь-який момент припинена по бажанню будь-якої зі сторін.