Головна

Розвиток людини

Однією із найважливіших цілей економічного зростання є збільшення можливостей розвитку людини, тобто забезпечення «повного добробуту і всебічного розвитку всіх членів суспільства».Роль людини, її істота зумовлюються тим, що він і фактор продуктивних сил, і суб'єкт виробничих і всіх інших суспільних відносин. Саме людина втілює весь спектр суспільних відносин. Прибуток є одним з компонентів та дуже важливим, але не єдиним у житті людини. Здоров'я, освіта, свобода - не менш важливі компоненти добробуту.

Ріст національного прибутку створює можливості для розширення потреб і служить необхідною передумовою розвитку людини.

Поняття «розвиток людини». Розвиток людини припускає, що воно не замикається в окремих групах населення ряду країн, а охоплює суспільство в глобальному масштабі. Всі люди повинні бути в центрі розвитку. Це мабуть, як зазначають дослідники ООН, розвиток людини, на благо людини і за участю людини. Концепція розвитку людини виходить з того, що кожне суспільство має вкладати матеріальні кошти в освіту, охорону здоров'я, харчування і в соціальне забезпечення його членів з тим, щоб вони могли грати свою роль в економічному, політичному та соціальному житті країни.

Розвиток за участю припускає людини, що через відповідні структури прийняття рішень люди повинні брати активну участь у плануванні та втіленні стратегій розвитку. Ці стратегії повинні забезпечувати достатні можливості для зростання доходів та зайнятості з тим, щоб здібності людини повністю проявилися, і людська творча енергія знаходила також своє повне вираження.

Розвиток на благо людини означає, що економічний розвиток повинно приводити до задоволення потреб кожного і забезпечувати можливості для всіх. Лише тоді вона буде дійсно орієнтований на людину. Це також передбачає наявність достатньо широкої мережі соціального забезпечення. Таким чином, при здійсненні зазначених цілей розвитку збільшує вибір людини. При цьому повинні дотримуватися умови визначені.

1. Посилюючи вибір людини або одного сектору суспільства, не слід обмежувати вибір інших, що вимагає рівності у взаємовідносинах членів суспільства.

2. Покращуючи життя нинішнього покоління, віддавати в заставу не можна вибір майбутніх поколінь, а це означає, що економічне зростання має бути стійким.

Кількісні показники. З 1990 р. було введено індекс розвитку людини (ІРЧ).Ряд дослідників вважає, що він більш повно відображає рівень економічного розвитку, ніж ВВП на душу населення. Він будується як агрегований індекс, який об'єднує показник національного доходу на душу населення з двома соціальними індикаторами - грамотністю дорослих і очікуваною тривалістю життя.Освітній рівень вимірюється поєднанням показника грамотності і років навчання в середньому. Шкала ІРЧ - від 0 до 1; бідної вважається країна, для якої цей показник нижче 0,5.

Найбільш важливою рисою розвитку людини виступає довге і здорове життя. Одним із показників здоров'я є очікувана тривалість життя. За +1985 - 2000рр. вона піднялася у світі з 63,1 до 66,9 року. Найбільше підвищення середньої очікуваної тривалості життя стався в країнах Південно-Східної Азії. У ряді регіонів - країнах Тропічній Африки і Східної Європи - відзначалася протилежна тенденція. У очікувана східноєвропейських країнах тривалість життя знизилася з 70 до 68,7 року.

Протягом століття тривалість життя тісно пов'язана з доходом на душу населення, а ще більше - з розподілом доходу. У 1971 р. в Японії і Британії були приблизно однакові розподіл доходів і тривалість життя. Наприкінці 90-х років тривалість життя в Японії була однією з найвищих показників у світі (приблизно 80 років), дохід розподілявся більш рівномірно, а в Британії, де нерівність у розподілі доходів збільшилося в 80-і роки, очікувана тривалість життя виявилася на три року менше, ніж у Японії. Крім того, у країнах з більш високим рівнем освіти відзначається кращий стан здоров'я.

Положення окремих країн і груп країн у показниках розвитку людини змінилося. У 20 країн з Африки, у країнах Східної Європи та СНД відбулося зниження раніше досягнутого рівня (РФ - 0,812 в 1990 р. і 0,771 в 1998 р.; - 62-е місце).

Провідне місце за показниками посідають промислово розвинуті країни. Серед них виділяються Канада, Норвегія, США, Австралія, Ісландія.

Серед країн, що розвиваються нижчу складають групу Сьера Ліоні, Нігер, Буркіна-Фасо, Ефіопія, Бурунді.

Значні розриви відзначаються між групами країн та усередині їх. Коефіцієнт країн Тропічної Африки більше ніж у два рази нижче країн Латинської Америки; країн Південній Азії - майже в 3 рази нижче від показника країн Східної Азії без КНР. При цьому варто відзначити, що за другу половину XX ст. на відміну від показників ВВП на душу населення, що розвиваються, зменшили відставання від розвинених країн за показником розвитку людини. Країни Південної Азії та Африки наблизилися до північноамериканському рівня 1870

Розвиток людини неможливе без рівності жінок і чоловіків, а у багатьох країнах відзначаються відмінності в індексі розвитку людини і положення жінки. Найбільш високе положення жінок Північних країнах, де рівень грамотності у дорослого населення однаковий, охоплення навчанням жінок вища, середня очікувана тривалість їх життя на сім років вище, ніж у чоловіків (біологічна різниця у віці оцінюється в п'ять років), і середній дохід жінок складає 3 / 4 від доходу чоловіків.

У багатьох країнах, що розвиваються жінок становище різко відрізняється від
становища чоловіків. Серед 900 млн неписьменних жінок в два рази більше, ніж чоловіків, що
серед 1,3 млрд бідних жінки становлять 70%. За 1970-1998 рр.. частка жінок у

складі робочої сили піднялася з 36 до +41%. Більшість жінок зайнято в неоплачуваної, невизнаної і недооцінює сфері діяльності. За оцінками, ця

зайнятість виражається в майже половині об'єму ВМП.

Роль держави. Як зазначалося раніше, покращення добробуту неможливо без економічного зростання. Однак невірно припускати, що високі темпи господарського росту автоматично втілюються високий рівень в розвитку людини. Дослідження показали, що країни з більш високим рівнем національного доходу на душу населення не обов'язково мають більший рівень розвитку людини.

Взаємозв'язок між коефіцієнтом розвитку людини і рівнем доходу не є прямолінійною. З 174 аналізованих 97 країн мають вищі показники ІРЧ в порівнянні з величиною ВВП на душу населення по ППС. Приміром, рівень грамотності в Саудівській Аравії нижче, ніж в Шрі-Ланці, хоча там дохід на душу населення в кілька разів вище. У Бразилії дитяча смертність в 1,7 рази вище, аніж на Ямайці, а подушного національний доход у два рази вище. Це пов'язано з тим, що ринкові механізми самі по собі не вирівнюють економічне зростання і показники розвитку людини.

Процес розвитку людини багато в чому визначається ролі держави в соціальній політиці.Історично високе економічне зростання сприяє збільшенню чи підтримання на високому рівні урядових асигнувань без збільшення бюджетних дефіцитів та інфляції. Зниження темпів зростання світової економіки в останні десятиріччя зменшило можливості збільшення соціальних видатків на розвиток людини. В цілому рівень урядових асигнувань на соціальні цілі трохи збільшився і у ВВП, і в загальних урядових витрат. Але в цілому ряді країн державні витрати на соціальні цілі в розрахунку на душу населення не збільшилися в порівнянні з початком 80-х років. Це неминуче призвело до зниження кількості та якості соціальних послуг.

Суперечливий характер має пріоритетність в розподілі державних витрат. У багатьох країн, що розвиваються і деяких індустріальних країн на обслуговування боргу і військові приготування іде значна частина державних асигнувань на шкоду витрат на соціальні та інвестиційні цілі.

У промислово розвинених країнах для підтримання соціальної безпеки перерозподіляється 15-22% ВВП, що створює передумови для розвитку людини. Основне місце в цих витратах соціальне забезпечення займає. Воно складає від 52% у Люксембурзі до 18% всіх державних витрат в Ісландії.

Негативні тенденції відзначаються у всіх східноєвропейських країнах - проводиться стримування бюджетних витрат призвело до різкого скорочення державних асигнувань на соціальні цілі.

Важливе значення має при цьому цільовий розподіл коштів, що виділяються на соціальні сфери. За деякими оцінками,% приблизно 70-85 всіх витрат країн, що розвиваються на охорону здоров'я, оплачуваних державних і приватним секторами, йде на лікування і лише 20% - на профілактику, інша частина - на комунальні послуги. В лікувальному секторі понад 80% видатків спрямовується на госпіталізацію і маловживаних ліки. Проблема даного сектору пов'язана з обмеженістю коштів і направленням їх в найдорожчі й відносно менш ефективні сектори обслуговування населення. Подібні тенденції в розподілі коштів зазначаються у сфері освіти.

Свобода людини. Розвиток людини неповно без його волі. Протягом всієї історії людство боролося проти соціальних та інших обмежень свободи, що було рушійною силою суспільного прогресу. До цих пір в світі існує сховані форми работоргівлі. Щорічно в світі продається і купується біля 4 млн жінок і дівчаток, яких насильно віддають заміж або змушують стати повіями або рабинями. Найбільший обсяг торгівлі жінками доводиться на Азію. До 50 тис. жінок і дітей щорічно ввозиться до США. Основними джерелами торгівлі жінками і дітьми, що за даними міжнародних організацій, є Таїланд, В'єтнам, Китай, Мексика

Росія, Чехія.

Визнано, що будь-індекс розвитку людини має давати відповідний вага волі людини в досягненні матеріальних і соціальних цілей. Поки індекс розвитку людини не містить оцінку свободи. Проблема полягає в тому, що про свободу легко говорити, але її важко виміряти. Багато види цього поняття включають «негативні» волі: свобода від чого-то - від свавілля, поневірянь, соціального гніту, від арешту, від посягань на особистість, майно. Інші охоплюють «позитивні" свободи: свобода робити щось. Це право людини: на життя, безпеку, на працю, на свободу об `єднання, релігії тощо

Вироблено певні класифікації прав та методи їх вимірювання, які дають певне уявлення про рівень розвитку свободи людини. На основі конвенції ООН і міжнародних угод 40 виділено критеріїв визначення свободи. Країни ранжирують, використовуючи простий метод оцінки - гарантована свобода, свобода порушується. За цим критерієм у верхню групу увійшли Швеція, Данія, Нідерланди, Фінляндія, Нової Зеландії, в нижчу групу - країни, що розвиваються.

Міра свободи, якими в кожну конкретну епоху володіють люди, в загальному визначається рівнем розвитку продуктивних сил, соціальним і політичним ладом суспільства. Вона тим більше, чим краще люди усвідомлюють свої реальні можливості, одночасно розуміння свободи визначається людини культурно-історичними особливостями того чи іншого суспільства, і навряд чи воно досить вірогідно може виражатися в єдиному показнику. Хоча у вищенаведеному індексі відзначається позитивна зв `язок між ступенем свободи і економічним розвитком, відносини між причиною і наслідком у цьому випадку неясні.

Наприкінці 90-х років були зроблені кроки з тим, аби відійти від поняття свободи людини до індексу прав людини, який передбачає визнання країною розроблених міжнародних норм, участь країни в міжнародних процедурах по їх дотримання, реакція на пропозиції міжнародних організацій.