Головна

Виробничий попит

Виробничий попит займає ключове положення у вдосконаленні факторів виробництва. Він пред'являється на знаряддя і предмети праці, в яких втілюється науково-технiчний прогрес суспільства. На його масштаби впливає міжгалузева і внутрішньогалузева спеціалізація виробництва. Величина виробничого попиту визначається обсягом виробничих капіталовкладень. Їх річний обсяг за 90-ті роки збільшився в 1,2 рази, а норма нагромадження в індустріальних країнах за цей період знизилася, склавши 13,6% в 80-і і 14,3% ВВП - в 90-ті роки.

Структура капіталовкладень.Основна маса виробничих

капіталовкладень прямувала в матеріальну базу галузей інфраструктури та сфери послуг. Стабільним пріоритетом користувалися інвестиції в транспорт і зв'язок, що свідчило про сталість потреб в створенні умов для ефективного функціонування як сфери виробництва, так і сфери споживання. Майже подвоїлася частка вкладень у перетворення фінансової системи, що обумовлено значним розширенням її функцій, зокрема, по обслуговуванню населення.

Домінуючою тенденцією в технологічній структурі основних фондів, як зазначалося в гл. 14, був підвищення активної частини - машин і обладнання, а в останній - підвищення частки сучасної електронної та електрифікованої техніки. Наприкінці 90-х років вона складала до 30% по всьому господарству, що було основним зрушенням в технологічній структурі капіталовкладень в останній чверті XX століття.

Висока частка машин та устаткування після циклічного спаду початку 90-х років пов'язана з оновленням капіталу не лише в промисловості, але і в сільському господарстві. Сільське господарство у зв'язку зі спеціалізацією виробництва майже повністю залежить від придбання основних засобів виробництва, починаючи від закупівлі техніки, добрив, комбікормів і закінчуючи насінням і молодняком.

Проміжна продукція. У галузях матеріального виробництва західних країн високо розвинутий ринок проміжної продукції, представлений сировиною, різними допоміжними матеріалами, комплектуючими виробами, які виступають предметами всередині - і міжгалузевого обміну. Головними споживачами проміжної продукції є обробна промисловість і будівництво. У провідних країнах частка проміжної продукції складає порядку 60% валового

виробництва галузей матеріального сектора. Об'єктивна основа високої частки проміжної продукції - поглиблюється спеціалізація виробництва. Відбувається послідовне виділення зі складу підприємств окремих стадій технологічного процесу, випуску частин кінцевого продукту і передача його окремим, самостійним підприємствам. Перехід до більш дробовим і досконалим видах предметної та технологічної спеціалізації дозволяв значно підвищувати продуктивність праці та інші техніко-економічні показники, що сприяло задоволенню попиту за нижчими цінами.

Як зазначалося, проміжна продукція обслуговує не тільки міжгалузевої попит. Цей же процес активно відбувається всередині галузей промисловості, які є великими споживачами продукції, виробленої в них же. Найбільш висока частка внутрішньогалузевого споживання в авіакосмічній промисловості (понад 90%), автомобілебудуванні (понад 70%), радіотехнічної та електронної промисловості (понад 50%), хімічної промисловості (понад 35%). Слідством розвитку процесу збільшення частки проміжної продукції є все більш повна і всеосяжна взаємозалежність окремих складових суспільного виробництва розвинених країн, яка вже переросла національні кордони.