Головна

Зовнішньоекономічні зв'язки з країнами СНД

Дезінтеграція господарств СНД. Особливе місце у системі зовнішньоекономічних зв'язків України займають країни Співдружності Незалежних держав (СНД), проголошеного в грудні 1991 р. в результаті розвалу Радянського Союзу. До нього увійшли 13 колишніх союзних республік. Проголошення політичного об'єднання, а замість державного, як показали минулі роки, була спрямована на поступове роз'єднання союзних республік, розподіл власності Радянського Союзу і задоволення особистих і націоналістичних амбіцій. На момент розвалу СРСР у країні домінували інтегруючі фактори. Виробничо-технологічна взаємозв'язок підприємств і галузей єдине забезпечувала функціонування економік союзних республік. В СРСР чверть населення (+75 мільйонів осіб) проживала поза межами своїх національних утворень. Кожен восьмий шлюб вважався міжнаціональних. На референдумі 17 березня 1991 більшість громадян висловилися за збереження Союзу в оновленому вигляді.

Руйнування єдиного економічного простори звузило господарський потенціал всіх колишніх союзних республік, виробництво впало на 30-50% практично у всіх новостворених державах. Кожне з них у зв'язку з розірванням коопераційних зв'язків, за оцінками, недоотримують щорічно +40% свого ВВП. Втрата вільних торгових шляхів зниження ресурсного потенціалу привели до корінного падіння геополітичну роль РФ, ослаблення її безпеці. Появу проблем економічної виживаності новостворених держав об'єктивно говорило на користь реінтеграції, не могли що не використовувати у своїй політиці правлячі кола країн СНД.

За час існування СНД голови держав та урядів підписали понад 1300 документів з широкого кола питань торговельного, фінансової, виробничого, технічного, оборонного та соціально-гуманітарного характеру. Процес господарського єднання формально забезпечується Договором про створення економічного союзу (1993 р.), поширює свою дію на всі країни СНД, а також Угодою про створення зони вільної торгівлі 1994 Було утворено більше 30 координуючих та виконавчих органів, в числі яких Рада глав держав. Рада глав урядів, Міждержавний економічний комітет, Економічний суд і т.д. Їх рішення носять консультативний і рекомендаційний характер. Ні СНД в цілому, ні його окремі наднаціональними органи не володіють повноваженнями.

Незважаючи на підписані угоди, економічну взаємодію всередині СНД не носить інтеграційного початку, яке передбачає приведення розрізнених частин у єдність як елементів однієї господарської системи. Торговельні та інші економічні зв'язки в рамках СНД здійснюються виключно на двосторонній основі, і умови співпраці кожної пари істотно різняться. Тому показники, що свідчать про економічне співробітництво в СНД, відстають від цілого ряду інших показників економічних угруповань. У СНД частка взаємного товарообороту у загальному об'ємі зовнішньої торгівлі становить близько 30%, а в Меркосур, НАФТА - близько 50%, в ЄС - понад 60%. Взаємний товарообіг серед країн СНД скоротився, знизилася збалансованість зовнішньої торгівлі.

Перешкодою на шляху господарського єднання стоять суб'єктивні і об'єктивні причини. Це клановість інтересів нових власників виробничого апарату, політичні амбіції лідерів, які представляють ці інтереси і які прагнуть до міжнародної самоствердження, незважаючи на тяжке становище своїх країн. Об'єднанню перешкоджають посилення нерівномірності економічного розвитку нових країн, сировинну спрямованість господарств більшості із них. Стримуючий вплив робить цінова політика, коли внутрішні ціни для партнерів з СНД виявляються значно вищими за ціни на подібні постачання в країни далекого зарубіжжя. Подальшому роз'єднання сприяє політика західних держав. Економічна допомога західних країн нерідко перешкоджає процесу виробничого кооперування, нарешті залишилися зв'язку платоспроможними між підприємствами.

Віртуальність економічного союзу, відсутність реальної координації зовнішньоекономічної діяльності, податкової політики, механізму відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань доповнюються дробленням СНД на різні субрегіональні угруповання. Це Митного союзу (РФ, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан), перетворений в Євразійське економічне співтовариство; Центрально-азійський економічне співтовариство (Казахстан, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан); ГУУАМ (Грузія, Україна, Узбекистан, Азербайджан, Молдова); Союз Білорусії і Росії, заснований на збереженні суверенітету двох держав. Як роз'єднують моментів використовуються доводи про національної самобутності, релігійної напруженості, геополітичної орієнтації, соціально-економічному становищі.

Суверенізація господарств, клановість підприємницької діяльності виступають гальмом розвитку кооперації на рівні суб'єктів господарювання або інтеграції на мікрорівні. (Стійкі коопераційні зв'язки створюють основу для утворення міжнародних фінансово-промислових груп.) Перешкодою також виступають існуючі відмінності в законодавствах.

Більшість країн СНД переорієнтували свої зв'язки з РФ на інші зарубіжні країни, на частку яких припадає 5 / 4 їхнього експорту і 2 / 3 імпорту. У Російської Федерації, Вірменії, Грузії, Узбекистану зовнішньоекономічна діяльність переорієнтована переважно на треті країни. Тільки у Білорусії, Молдови, Туркменії, України більша частина постачань йде на внутрішній ринок СНД. Все це не сприяє розвитку взаємної торгівлі, а виробничі зв'язку стають все менш взаємодоповнюючими і взаємопов'язаними.