Головна

Розміщення кредитних коштів у світовій фінансовій системі

Розвиток ситуації на міжнародних ринках капіталів показує, що на них постійно йде процес структурної перебудови, що охоплює всі їхні сегменти. Здійснюється перенесення центру тяжіння з одних видів запозичення на інші, відбувається перетворення механізмів позиковий-позичкових операцій.

Перетворення світової фінансової системи визначається стимулюючим впливом потужним з боку кредиторів, посередників та позичальників.

Позичальники.Основна частка коштів на міжнародних ринках капіталу поглинається позичальниками з країн ОЕСР (60-90%). Найбільшими серед них є корпорації США (67% банківських позик в 1998 р.), Британії (9%), Канади. Частка країн, що розвиваються після її зниження в 80-і роки піднялася до 7%. Найбільшими одержувачами капіталу виступали Саудівська Аравія і Мексика.

З середини 80-х років до запозичення на міжнародних ринках позичкових капіталів стали активно вдаватися східноєвропейських країн, однак їх частка невелика - в межах 0,5 - 1,5%.

Кредитори.Основними кредиторами на міжнародних ринках капіталу також виступають господарюючі суб'єкти розвинутих країн, серед яких найбільшим є Японія. У 90-і роки розвинені країни у цілому мали позитивний сальдо з поточних статей платіжних балансів на суму понад 170 млрд дол, що дозволило їм виступати чистими кредиторами. Країни, що розвиваються зводили поточні операції з крупними дефіцитами в розмірі 25-121 млрд дол Щорічно негативне сальдо балансів поточних операцій було у країн з перехідною економікою.

Кредитори розвинених країн з великою обережністю аналізують можливості надання кредитів та позик. Фактор платоспроможності залишається одним з серйозних обмежувачів надання фінансових коштів. Це обмежувало чистий приплив капіталу в країни, що розвиваються та країни з перехідною економікою.

Отримання коштів на міжнародних ринках капіталу йде на певних умовах. Умови кредиту на міжнародних ринках капіталу є

складний комплекс різних показників. Однак основними з них є ціна, терміни і валюти розрахунків. Ціна кредиту складається з процентної ставки.

Процентні ставки. При прийняття рішення про те, де вигідно вкласти кошти - у себе в країні чи за кордоном, порівнюють процентну ставку усередині країни з очікуваним доходом при інвестуванні за кордон.

Якщо різниця позитивна, то вкладати кошти усередині країни вигідно, а якщо негативна, то вкладення за кордоном приносять більший дохід.

Структура і рух процентної ставки відображає основні закономірності розвитку міжнародних ринків капіталів позичкових. Швидко реагуючи на найменші зміни світової кон'юнктури господарської, відсоткова ставка дає можливість об'єктивно оцінювати ситуацію, що склалася на внутрішніх та зовнішніх кредитних ринках ситуацію та робити певні висновки про найближчі перспективи розвитку. Процентна ставка може використовуватися і як інструмент впливу на макроекономічні та мікроекономічні процеси.

Підсилюється інтернаціоналізація ринків капіталу передбачає використання єдиної, синтетичної глобальної процентної ставки, яка представляє середньоарифметичним зважену ставку. Як короткострокові, так і довгострокові глобальні процентні ставки були значно вище в 80-90-ті роки в порівнянні з попередніми двома десятиліттями. У 70-і роки ставки різко знизилися.

Довгострокові світові реальні процентні ставки становили в середньому 3% у 60-і роки, в другій половині 70-х років вони знизилися до 0,5%, а потім стали підніматися. Наприкінці 90-х років вони дорівнювали 3,5%.

Короткострокові реальні ставки в 60-і роки становили 1,25%, у 1973-1980 рр.. вони знизилися до негативної величини 1,25%. Наприкінці 90-х років короткострокові реальні ставки становили 2,5%.

Ряд економетричних розрахунків показує, що збільшення державного боргу
пояснювало основний зрушення в процентних ставках у 90-ті роки. У 60-і роки валовий

державний борг розвинених країн у середньому становив 45%, а в 80-ті роки - понад 70%.

На розмір процентних ставок також впливав рівень прибутку, що в середньому підвищилася з 3,5% на основний капітал в 60-і роки до 7,5% - у 80-і роки. Підвищення норми прибутку пояснює відносний брак капіталу.

Збільшення реальних процентних ставок відбулося в період, коли розвиваються більшість країн виштовхувалися з міжнародних ринків капіталу в зв'язку з кризою міжнародної заборгованості та їх складними Внутрішньогосподарськими проблемами.