Головна

Світові продукцію ціни на обробної промисловості

Особливості формування цін. В основі світових цін на продукцію обробній промисловості лежать експортні ціни великих компаній --

експортерів і виробників продукції. Вони підраховуються за методом повних витрат або методу прямих витрат. Ціни, що встановлюються по методу повних витрат, базуються на повних витратах виробництва, на очікуваного прибутку і припускають повну реалізацію продукції та використання виробничих потужностей на 75 - 85%. Використання коефіцієнта неповного завантаження виробничих послаблює потужностей для компаній вплив тимчасових коливань виробництва на ціноутворення.

При метод прямих витрат всі витрати діляться на накладні і прямі, що включають в основному змінні витрати. Метод дає змогу підрахувати, при якому обсязі продажів компанія може отримати максимальний прибуток. Однак через труднощі використання даного методу більшість компаній використовує метод повних витрат.

Світові ціни на однорідну продукцію мають різні рівні в залежності від умов поставки під впливом різних пропорцій у розподілі продукції основних експортерів по внутрішньому і зовнішньому каналах, тобто вони множинні.

Зокрема, у встановлення цін на машини й устаткування важливу роль відіграють фази циклу виробництва вироби. У період впровадження рівень ціни зазвичай високий, і її еластичність за попитом мала. У фазі зростання найбільшою мірою проявляється конкуренція, і велике поширення одержують відносно низькі ціни. У фазі зрілості звичайно відбувається цін підвищення через зростання витрат і посилення цінової конкуренції.

Важливе вплив на формування ціни робить універсальність продукції, коли формується масове виробництво, яке веде до зниження витрат виробництва.

На ціни своєрідне вплив мають закупівлі машин та обладнання в рамках інвестиційних програм, коли вони супроводжуються формуванням необхідної інфраструктури для капіталовкладень, передачею досвіду та іншими послугами. У цих випадках ціни машин і устаткування, що експортуються або імпортуються в рамках інвестиційних проектів, помітно вище, що наочно проявляється в постачаннях в країни, що розвиваються.

Динаміка цін. У другій половині сторіччя динаміка цін світового ринку на продукцію обробної промисловості показувала стійку тенденцію до зростання. Найбільший стрибок цін відбулося в 70-ті роки (11,4% на рік за 1973-1983 рр..), Коли у ще більших масштабах росли ціни на сировину. У відміну від попередніх десятиліть ціни на оброблені товари в 70-і роки поступалися росту цін на інші товарні групи, за винятком сільськогосподарської сировини. Вони піднялися в 3,5 разу, а ціни на сировинні товари в цілому - в 4,25 рази. У 80 - 90-і роки запанувала колишня тенденція випереджального росту цін на готові вироби. Вони в 1,5 рази перевершує темпи приросту цін на сировині.

На зростання цін на продукцію обробної промисловості значний вплив має інституційна структура ринку. Високий, монопольний рівень концентрації відзначається в авіабудівної промисловості, у виробництві ЕОМ, мікропроцесорів, де два-три компанії дають основну частку виробництва у світі. У багатьох інших галузях велика частка ринку доводиться на п'ять провідних компаній, але за ними, як правило, йде група з 15-20 об'єднань.