зунр це

Правова система. Загальна характеристика
У аж до 1920-х рр.. на території сучасного Туркменістану панували системи звичайного і мусульманського права. Радянський період характеризується рецепцією соціалістичної права Української РСР і інших союзних республік.

З початку 1990-х рр.. правова система Туркменістану переживає докорінну трансформацію. Проголошені загальні засади реформ - такі ж, як і на усьому постсоціалістичному просторі: ідеологічний і політичний плюралізм, соціально орієнтована ринкова економіка, розширення прав та свобод особистості та зміцнення їх гарантій. Прийнята в 1992 р. Конституція незалежного Туркменістану закріпила нові ідеологічні засади суспільства і держави. Відповідно до Конституції (ст.3) найвищою цінністю є людина.

За темпами правових перетворень Туркменістан займає середнє місце на теренах колишнього СРСР, помітно відстаючи від таких держав, як Узбекистан, Казахстану, Білорусі. Прийнято Господарсько-процесуальний (1991), Санітарний (1992), Митний (1993), Повітряна (1996), Кримінального (1997) та Цивільного (1998) кодекси. У той же час до 2000 р. залишалися в силі більшість старих радянських кодексів.

Основні джерела права та їх ієрархія визначені Законом Туркменістану "Про нормативно-правових актах", прийнятим 18 червня 1996 Вищим нормативним актом є Конституція, за нею ідуть закони, прийняті на референдумі, потім - закони, надалі - державні постанови й розпорядження Президента Туркменистану, постанови Меджлісу Туркменістану, постанови і розпорядження Кабінету міністрів Туркменістану, акти міністерств та інших центральних органів державного управління, постанови хякима і рішення Генгеші. Закони, що вносять поправки до Конституції, іменуються "конституційними". Вони володіють пріоритетом перед іншими законами. Всього було прийнято таких актів 5 - Конституційний закон "Про незалежність і основи державного устрою Туркменістану" от 27 октября 1991 р., Конституційний закон "Про постійний нейтралітет Туркменістану" от 27 грудня 1995, 2 конституційних закону про внесення змін і доповнень до Конституції та Конституційний закон "Про виняткових повноважень першого Президента Туркменистану Сапармурата Туркменбаші" від 28 грудня 1999

Правовий системі Туркменістану відомий інститут делегованого законодавства. Відповідно до ст.86 Конституції Меджліс може передати право видавати закони Президентові (з подальшим затвердженням їх Меджлісом). Ця можливість не стосується законів з питань прийняття та зміни Конституції; кримінальної та адміністративного законодавства; судочинства.

Рішення, прийняті Халк маслахати, є основою для прийняття нормативно-правових актів і підлягають виконанню Президентом Туркменістану, Меджлісом Туркменістану та іншими державними органами. Однак самі по собі не є такі рішення нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст.6 Конституції Туркменістан визнає пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права. Закон про нормативно-правових актах 1996 не містить згадування про статус міжнародних угод в ієрархії джерел права в Туркменістані. Однак Закон про порядок укладання, виконання та денонсації міжнародних угод 1995 Туркменістану передбачає: якщо законодавством Туркменістану встановлені правила, відмінні від тих, що визначені міжнародними договорами, то застосуванню підлягають положення останніх.

последствия воздействия высоких температур на организм человека