що таке новий порядок

Судова система. Органи контролю
Судова влада в Туркменістані здійснюється Верховним судом, суднами велаятів і Ашхабадські міським судом, суднами етрапов, міськими судами, Вищим господарським судом, п'ятьма господарськими судами в кожному велаяті, військовими та іншими судами у формі цивільного, господарського, адміністративного і кримінального судочинства. Відповідно до Конституції (ст.100) створення надзвичайних судів та інших структур, наділених повноваженнями суду, не допускається.

Організація судової діяльності системи регулюється Законом "Про судоустрій і статус суддів", прийнятим 29 травня 1991, і Закону "Про господарські судах в Туркменістані", прийнятим 12 листопада 1991 (зі змінами та доповненнями від 15 квітня 1999 р.). Судова система Туркменістану носить двухінстанціонний характер. Суд першої інстанції розглядає справу безпосередньо, гласно і усно. На вирок або рішення суду першої інстанції може принесена скарга (протест), що розглядає вищестоящий суд друге, касаційної, інстанції. Последний здійснює перевірку законності і обгрунтованості вироку або рішення суду. Як і за радянських часів, існує наглядовий порядок перевірки судових постанов. Таку перевірку можуть здійснювати велаятів суди і Верховний суд країни. Перегляд справи в порядку нагляду здійснюється на підставі протесту, принесеного головою Верховного суду, генеральним прокурором, їх заступниками, а також головами судів велаятів, прокурорами велаятів та їх заступниками. Апеляція або протест на рішення Верховного суду по першій інстанції подається до його президії. Протест на ухвалу Верховного суду може пленуму бути принесений головою Верховного суду і генеральний прокурор.

Туркменістан єдиний з держав - учасників СНД не має Конституційного суду, як і інституту конституційного судового контролю взагалі. Відповідність нормативних актів Конституції і законам визначає парламент.

Судді всіх судів призначаються Президентом Туркменістану терміном на 5 років. Голова Верховного суду і голова Вищого господарського суду призначаються і звільняються з посади Президентом за попередньою згодою Меджлісу. До закінчення встановленого терміну може суддя бути звільнено з посади лише за вироком суду і на підставах, зазначених у законі.

Прокуратура Туркменістану складається з Генерального прокурора й підлеглих йому прокурорів, які здійснюють нагляд за точним і однаковим дотриманням законів і актів Президента органами державного управління, командування збройними силами, органами місцевого самоврядування, учасниками виробничо-господарської та комерційної діяльності, організаціями та установами, громадськими об'єднаннями, посадовими особами та громадянами. Вони ж здійснюють нагляд за законністю-оперативно розшукової діяльності та розслідуванням кримінальних справ. Генеральний прокурор призначається Президентом Туркменістану терміном на років 5. Президент також схвалює призначення заступників Генерального прокурора і прокурорів велаятів. Організація і діяльність прокуратури регулює Закон "Про прокуратуру Туркменістану", прийнятим 26 червня 1992

Вимога професійної юридичної допомоги не включено в число пропонованих до порядку судового розгляду в Туркменістані. За Конституцією (ст.108) правову допомогу можуть надавати адвокати та "інші обличчя та організації".

Конституція Туркменістану не передбачає самостійних органів фінансово-економічного контролю.

биологические загрязнители