Головна

Дисциплінарна відповідальність та її види

Дисциплінарна відповідальність є особливим видом юридичної відповідальності, її застосування завжди повязане з виконанням трудових або службових обовязків. Особливістю дисциплінарної відповідальності є застосування стягнень, що становлять її зміст, як правило, субєктом трудових відносин, а саме роботодавцем. У звязку з чим дисциплінарна відповідальність є одним із проявів владних повноважень роботодавця стосовно уклала з ним трудовий договір працівникові.

Дисциплінарна відповідальність полягає у застосуванні повноважним представником роботодавця до вчинила дисциплінарний проступок працівникові встановлених законодавством дисциплінарних стягнень. Залучення працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, до дисциплінарної відповідальності є правом повноважного

представника роботодавця. Тоді як працівник, який допустив вчинення дисциплінарного проступку, несе обовязок перетерпіти встановлені в законодавстві несприятливі наслідки. Отже, повноважний представник роботодавця має право звільнити працівника від обовязку перетерпіти несприятливі наслідки у звязку з досконалим їм дисциплінарною провиною. У даному випадку становище працівника порівняно з законодавством поліпшується. Тому подібне звільнення слід визнати відповідним вимогам трудового законодавства.

Таким чином, дисциплінарну відповідальність можна визначити як один з видів юридичної відповідальності, який полягає в праві повноважного представника роботодавця застосувати до працівника, який вчинив дисциплінарний проступок, передбачені законодавством заходи дисциплінарного стягнення та в кореспондуючий даному праву обовязки працівника, що допустив вчинення дисциплінарного проступку, перетерпіти встановлені в законодавстві несприятливі наслідки. Отже, правове поняття "дисциплінарна відповідальність працівника" складається з трьох юридично значимих обставини: 1) вчинення працівником дисциплінарного проступку; 2) наявності у повноважного представника роботодавця права застосувати передбачені законодавством заходи дисциплінарного стягнення; 3) наявності обовязки працівника перетерпіти встановлені законодавством за вчинення дисциплінарного проступку несприятливі наслідки. При цьому зміст дисциплінарної відповідальності складають передбачені в законодавстві заходи дисциплінарних стягнень, які і виступають в якості застосовуваних до працівника санкцій за вчинення дисциплінарного проступку.

Існують два види дисциплінарної відповідальності працівників. По-перше, загальна дисциплінарна відповідальність працівників. Загальна дисциплінарна відповідальність застосовується до усіх без винятку працівникам. Загальна дисциплінарна відповідальність настає за правилами, які встановлені в ТК РФ. Застосування загальної дисциплінарної відповідальності не потребує доказування додаткових або спеціальних юридично значимих обставин. У звязку з чим вона і зізнається загальною дисциплінарною відповідальністю.

По-друге, можна виділити спеціальну дисциплінарну відповідальність працівників, яка існує поряд із загальною дисциплінарною відповідальністю. При цьому спеціальна дисциплінарна відповідальність застосовується тільки в тих випадках, коли не може бути застосована загальна дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарна відповідальність вводиться спеціальним законодавством, зокрема статутами і положеннями про дисципліну працівників. Застосування дисциплінарної відповідальності завжди повязане з доведення додаткових, тобто спеціальних, юридично значимих обставин. Можна виділити кілька видів юридично значимих обставин, які підлягають доказуванню при застосуванні спеціальної дисциплінарної відповідальності.

Першим видом спеціальних юридично значущих обставин, що підлягають доказуванню при застосуванні спеціальної дисциплінарної відповідальності, є віднесення працівника до спеціальних субєктів, які залучаються до дисциплінарної відповідальності за особливими правилами. Наприклад, прокурори, судді притягаються до дисциплінарної відповідальності за особливими правилами. При цьому загальні норми про дисциплінарну відповідальність застосовні до них в частині, що не суперечить спеціальному законодавству про притягнення до відповідальності даного виду.

По-друге, як вид спеціальних юридично значущих обставин, що підлягають доказуванню при застосуванні спеціальної дисциплінарної відповідальності, можна виділити виконання працівником особливих трудових обовязків, безпосередньо повязаних з життям і здоровям людей. До числа таких обовязків слід віднести виконання робіт, безпосередньо повязаних з рухом залізничного транспорту.

По-третє, обставиною, доведеність якого дозволяє зробити висновок про застосування спеціальної дисциплінарної відповідальності, є наявність особливого кола осіб або органів, наділених правом притягнення до дисциплінарної відповідальності. Наприклад, притягнення до дисциплінарної ответственноті суддів здійснюють кваліфікаційні колегії за поданням голови відповідного суду. Президент РФ може залучати до дисциплінарної відповідальності керівників федеральних органів виконавчої влади.

По-четверте, особливим видом обставин, доведеність яких дозволяє зробити висновок про застосування спеціальної дисциплінарної відповідальності, є наявність додаткових, тобто спеціальних, дисциплінарних стягнень, що застосовуються до працівників. Наприклад, спеціальним дисциплінарним стягненням є позбавлення машиніста права на керування локомотивом на строк від трьох місяців до одного року з перекладом з його згоди на іншу роботу, звільнення від займаної посади, повязаної з експлуатаційною роботою залізниць, з наданням за згодою працівника в порядку переведення іншого роботи.

По-пяте, обставинами, доведеність яких дозволяє зробити висновок про застосування спеціальної дисциплінарної відповідальності, слід визнати наявність додаткових можливостей для оскарження дисциплінарних стягнень. Зокрема, крім судового може існувати позасудовий порядок оскарження дисциплінарних стягнень, наприклад, у вищий орган або вищій посадовій особі. Наприклад, рішення регіональної кваліфікаційної колегії суддів про застосування спеціальної дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної колегії суддів РФ, а потім і в судовому порядку. Працівники державних організацій можуть оскаржити дисциплінарне стягнення вищій посадовій особі.

Доведеність кожного виду розглянутих обставин дозволяє зробити висновок про застосування до працівника спеціальної дис-ціплінарной відповідальності. У той же час при застосуванні спеціальної дисциплінарної відповідальності можуть бути доведені обставини, які входять в різні види. Наприклад, судді відносяться до спеціальних субєктам дисциплінарної відповідальності і будуть оскаржувати спеціальну дисциплінарну відповідальність в особливому порядку. Хоча доведеність обставини одного виду дозволяє зробити висновок про застосування спеціальної дисциплінарної відповідальності.

Таким чином, загальна дисциплінарна відповідальність відрізняється від спеціальної за доведеності одного або декількох видів розглянутих обставин. Доведеність кожного з них може стати підставою для визнання спеціальної дисциплінарної відповідальності. Однак за загальним правилом загальна дисциплінарна відповідальність застосовується поряд із спеціальною. У звязку з чим спеціальна дисциплінарна відповідальність застосовується тільки в тих випадках, коли відсутні підстави для застосування загальної дисциплінарної відповідальності.