Головна

Зайнятість. Працевлаштування. Професійне навчання

Принципи державної політики забезпечення повної зайнятості, захисту від безробіття

У Загальній декларації прав людини йдеться про захист від безробіття як про один з елементів права на працю. У Міжнародному пакті про економічні,соціальні та культурні права досягнення повної продуктивної зайнятості також розглядається як один з аспектів повного здійснення права на працю.

Ці досить загальні положення розгорнуті та конкретизовані в актах МОП. Серед них можна виділити рекомендації загальної дії і акти, пов'язані з певним групам трудящих: інвалідам, молоді, людям похилого віку працівникам або до певних галузях: сільському господарству, морському судноплавству.

Конвенція № 122 проголошує в якості головної мети державної діяльності активну політику, спрямовану на сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості з метою стимулювання економічного росту і розвитку, підвищення рівня життя, задоволення потреб у робочій силі та ліквідації безробіття і неповної зайнятості.

Ця політика має бути спрямована на забезпечення як можна більш продуктивною роботою всіх, хто готовий приступити до неї і шукає її, а також свободи вибору зайнятості і найширших можливостей для кожного працівника здобути підготовку та використовувати свої навички і здібності для виконання роботи, до якої він придатний.

При здійсненні політики зайнятості представники роботодавців і працівників повинні залучатися до консультацій для того, щобврахувати їх досвід і заручитися співпрацею. Конвенція № 168 визначає методи сприяння зайнятості, включаючи соціальне забезпечення, професійну підготовку та професійну орієнтацію, діяльність служб зайнятості.

Рекомендації № 122 і 169 встановлюють основний зміст політики зайнятості, причому перша з рекомендацій приділяє особливу увагу проблемам зайнятості, пов'язаних з недостатнім економічним розвитком, а друга - трактує політику зайнятості в найбільш широкому аспекті і з урахуванням прийнятої МОП Всесвітньої програми зайнятості. Рекомендація № 189 містить пропозиції про формування державами умов для стимулювання створення робочих місць на малих і середніх підприємствах.

Для забезпечення зайнятості МОП вважає за необхідне прийняття заходів щодо розвитку професійної орієнтації всіх категорій працівників, але перш за все молоді (Конвенція № 142, Рекомендації № 87 і 150). Нарешті, Рекомендація № 1 закликає держави створити ефективну систему страхування по безробіттю. Цей вид страхування, тісно пов'язаний з державною політикою в галузі зайнятості, відрегульований в Конвенції № 168 та Рекомендації № 176.