Головна

Поєднання державного та договірного регулювання трудових відносин

Зміст принципу поєднання державного та договірного регулювання трудових відносин розкривається у ст. 9 ТК РФ. З даної норми випливає, що відповідно до трудового законодавства регулювання відносин, що входять в предмет трудового права, може бути здійснено шляхом укладення, зміни, доповнення колективних договорів, угод, а також трудових договорів. Угоди, колективні договори, трудові договори не повинні мати у своєму змісті умов, що знижують рівень прав і гарантій працівників, встановлений трудовим законодавством. У звязку з викладеним із змісту розглянутого принципу можна виділити наступні юридично значимі обставини:

1) встановлення в трудовому законодавстві мінімуму трудових прав і гарантій
працівників;

2) неприпустимість приниження гарантованих трудовим законодавством прав працівників
шляхом прийняття угод, колективних договорів, а також шляхом укладення трудового
договору;

3) наявність можливості підвищити рівень трудових прав і гарантій працівників за
порівняно з чинним законодавством в договорах про працю за рахунок коштів
договірних сторін.

Договори про працю, при укладенні яких перераховані юридично значимі обставини не підтверджені, повинні визнаватися нечинними у судовому порядку або органами державної інспекції праці.