Головна

Принцип обовязковості відшкодування працівникові шкоди, заподіяної в процесі трудової діяльності

Даний принцип складається з права працівників, яким завдано шкоди в процесі трудової діяльності, вимагати його відшкодування та обовязки роботодавця відшкодувати цю шкоду в порядку та на умовах, передбачених трудовим законодавством. Принцип обовязковості відшкодування працівникові шкоди, заподіяної при виконанні трудових обовязків, передбачає можливість звернення з вимогами про це до роботодавця не тільки потерпілим працівником, але і його представниками, зокрема, профспілками, членами сімї. Таким чином, реалізація цього принципу можлива тільки за умови встановлення особливого порядку відшкодування шкоди потерпілому працівникові. Встановлений особливий порядок відшкодування працівникові шкоди повинен забезпечити обовязкове одержання працівником відповідної компенсації. Даний принцип стосується і компенсації моральної шкоди. Однак поки спеціальних способів відшкодування працівникові шкоди, заподіяної в процесі трудової діяльності, чинне законодавство не передбачає. Тому принцип обовязкового відшкодування шкоди перетворюється в принцип не зовсім обовязкового отримання відповідної компенсації, оскільки його реалізація повязана з активною поведінкою потерпілого працівника або його представників. Тоді як обовязкове відшкодування шкоди може бути забезпечене тільки спеціальними способами, що виключають можливість ухилення роботодавця від обовязку по його компенсації.