Головна

Принцип рівності прав і можливостей працівників

Цей принцип повинен застосовуватися при регулюванні відносин, що входять в предмет трудового права. З його змісту можна виділити наступні юридично значимі обставини:

- Забезпечення просування по службі (роботі) на рівній основі з урахуванням продуктивності
праці, кваліфікації і стажу роботи за спеціальністю;

- Забезпечення рівного доступу працівників до проходження професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації;

- Забезпечення рівності прав і можливостей при застосуванні інших норм трудового права.
Таким чином, дотримання принципу рівності прав і можливостей працівників має

перевірятися при застосуванні кожної норми трудового права.