Головна

Принцип ведення колективних переговорів при регулюванні трудових відносин

Принцип ведення колективних переговорів полягає в тому, що виникають при регламентації трудових відносин розбіжності повинні бути врегульовані в рамках встановлених законодавством примирних процедур, які безпосередньо повязані з веденням колективних переговорів. Причому ведення колективних переговорів є обовязком працівників і роботодавців, а також їх представників. Недотримання цього обовязку може спричинити настання несприятливих наслідків для осіб, які ухилились від її виконання. Таким чином, зі змісту даного принципу можна виділити наступні юридично значимі обставини:

1) наявність обовязки у працівників і роботодавців, а також у їх представників у
ведення колективних переговорів у встановлених трудовим законодавством випадках;

2) настання несприятливих наслідків для осіб, які ухилились від виконання
обовязки з ведення колективних переговорів.