Головна

Принцип виконання працівником покладених на нього трудовим договором обовязків

У відповідності до ст. 2 ТК РФ сторони трудового договору зобовязані дотримувати його умови, зокрема, роботодавець вправі вимагати від працівника виконання трудових обовязків і дбайливого ставлення до майна роботодавця, працівники мають право вимагати від роботодавця дотримання обовязків, трудового законодавства.

Зміст розглянутого принципу дозволяє виділити наступні юридично значимі обставини:

1) виконання працівником покладених на нього трудовим договором обовязків;

2) право роботодавців вимагати від працівників виконання умов трудового договору та
положень трудового законодавства;

3) зміна умов трудового договору роботодавцем тільки на підставах,
передбачених трудовим законодавством або за згодою працівника.

Відсутність доказів, що підтверджують дотримання перерахованих юридично значимих обставин, дозволяє зробити висновок про порушення розглядуваного принципу, що дозволяє покласти на порушника встановлені законодавством несприятливі наслідки.