Головна

Принцип встановлення державних гарантій прав працівників і державного контролю за їх дотриманням


Даний принцип передбачає встановлення державних гарантій, що забезпечують права працівників, а також здійснення державного контролю за дотриманням встановлених прав працівників. Отже, повноважні державні органи зобовязані не тільки встановити права працівників, але й забезпечити їх реалізацію при здійсненні державного контролю за їх дотриманням. У свою чергу у працівників, виходячи зі змісту розглянутого принципу, зявляється право вимагати забезпечення реалізації трудових прав при здійсненні державного контролю за дотриманням трудового законодавства. Невиконання контролюючими органами своїх обовязків щодо забезпечення трудових прав працівників має спричиняти несприятливі для відповідних державних органів наслідки. Подібні наслідки безпосередньо повязані з правами працівників, які має право вимагати від органів, які здійснюють державний контроль за дотриманням трудових прав, відшкодування завданих з їх вини збитків і компенсації моральної шкоди.