Головна

Принцип забезпечення гідності працівників в процесі трудової діяльності

У відповідності до ст. 2 ТК РФ кожен працівник має право на захист гідності в період трудової діяльності. Даній праву кореспондує обовязок представників роботодавця не допускати вчинення дій, які зазіхають на гідність працівників, а також обовязок держави щодо забезпечення захисту гідності працівників в процесі трудової діяльності. Зміст розглянутого принципу дозволяє виділити наступні юридично значимі обставини:

1) наявність у працівників права на гідність та його захист в процесі трудової діяльності;

2) наявність обовязки у представників роботодавця щодо дотримання гідності
працівників;

3) наявність обовязки у повноважних державних органів по захисту гідності
працівників у процесі трудової діяльності.

Недоведеність кожного з перерахованих обставин дозволяє зробити висновок про порушення розглянутого принципу. Наявність подібних порушень дозволяє працівникові вимагати компенсації моральної шкоди за завдані в процесі трудової діяльності фізичних чи моральних страждань, повязаних з посяганням на його гідність.