Головна

Принцип забезпечення права на ведення індивідуальних та колективних трудових спорів

У ст. 2 ТК РФ гарантується право на вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів, а також право на страйк. Це право кореспондується в обовязок державних органів забезпечити вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, включаючи розгляд в суді заяв про визнання страйку незаконним. У звязку з викладеним із змісту даного принципу можна виділити наступні юридично значимі обставини:

1) наявність права у працівників і роботодавців на ведення індивідуальних трудових спорів
в органах по їх розгляду;

2) наявність у повноважних державних органів і КТС обовязки щодо своєчасного і
правильного вирішення індивідуальних трудових спорів;

3) наявність права у працівників і їхніх представників на проведення процедур колективного
трудового спору, включаючи страйк, як крайній захід його врегулювання;

4) наявність обовязки у роботодавців щодо участі у процедурах з врегулювання
колективних трудових спорів;

5) наявність у повноважних державних органів обовязки по участі у встановлених
законодавством формах у врегулювання колективного трудового спору та з розгляду
заяв про законність страйку.