Головна

Принцип забезпечення справедливих умов праці

Даний принцип розпадається на наступні юридично значимі обставини:

1) наявність умов праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни;

2) наявність встановлених законодавством обмежень робочого часу і
надання часу відпочинку.

Перераховані юридично значимі обставини підлягають перевірці при прийнятті рішень, заснованих на застосуванні норм трудового права.